Để giải dạng toán thù phân chia hết vào chương trình Toán cải thiện lớp 6 những em cần nắm rõ tính chất chia hết, biện pháp phân tích cấu tạo số.

Bạn đang xem: Chuyên đề chia hết toán 6

Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu phân chia hết của một số:

Dấu hiệu chia hết

– Dấu hiệu phân tách hết mang đến 2: Những số chẵn tất cả tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

– Dấu hiệu chia hết đến 3: Những số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân tách hết cho 3.

– Dấu hiệu chia hết cho 9: Những số có tổng các chữ số phân chia hết mang lại 9 thì phân tách hết mang lại 9.

– Dấu hiệu chia hết đến 5: Những số chẵn tất cả tận thuộc là 0 hoặc 5.

Các số hạng thuộc phân tách hết đến 2; 3; 5; 9 thì tổng của các số đó cũng chia hết mang đến 2; 3; 5; 9. Tức là:

a và b chia hết mang lại 2; 3; 5; 9 thì a + b cũng phân tách hết 2; 3; 5; 9

* Crúc ý: Điều ngược lại chưa chắc đúng (ko được áp dụng).

Phương pháp giải dạng toán thù chia hết

Ví dụ 1:

a) Chứng minh

*
;

b) Chứng minc

*
;

c) Chứng minch

*
. Chứng minh
*
chia hết đến 7.

d) Chứng minh rằng: nếu

*
thì
*
.

Giải:

a)

*

*

Nhận thấy: gồm tận cùng là 1 trong nếu n chẵn cùng tận cùng là 9 nếu n lẻ

*
gồm tận thuộc là số 1
*
bao gồm tận thuộc là 3

b)

Nhận thấy:

*
gồm tận cùng là 8
*
có tận thuộc là 4
*
có tận cùng là 2

*
tất cả tận cùng là 3 + 2 = 5.

Vậy

*
*

*

Nhận thấy: gồm tận thuộc là 1 trong nếu n chẵn cùng tận thuộc là 9 nếu n lẻ

*
có tận cùng là 9

*
tất cả tận thuộc là 10 đề nghị phân tách hết cho 10.

c)

*

Do

*

Nên

*
(đpcm)

d)

*

*
(đpcm)

Bài 7: Cho

*

a) Chứng minc rằng: A phân tách hết cho 3, mang đến 6

b) Tìm chữ số tận thuộc của A.

Giải:

a)

*

A phân tách hết mang đến 6 yêu cầu A phân chia hết mang đến 3 với 2.

b)

*

A phân chia hết cho 2 với 5 đề xuất phân tách hết mang đến 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai Hàm Số Bậc 2

Vậy A tất cả tận thuộc là 0.

Cùng chuyên đề:

32 bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 bao gồm đáp án >>