... 2) Góc giữa một đường thẳng va ømột 2) Góc giữa một đường thẳng va ømột mặt phẳngmặt phaúngPaa’a(a , (P) )=Oo//( )( )a Pa P⇔⊂ 2) Góc giữa một đường thẳng và ... 9000 2) Góc giữa một đường thẳng và một 2) Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳngmặt phaúngaP Ví du :Cho hình choùp SABCD có SA⊥(ABCD)Hãy xác định góc ( SB , CD) và ... Nhò dieän < >, ,M a N< >, ,aα βαβaMNa< >,α β 2) Góc giữa một đường thẳng và một mặt 2) Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳngphẳngPa’a(a , (P) )= ϕϕKí hiệuĐịnh...


Bạn đang xem: Chứng minh vuông góc lớp 7

*

*

... thẳng a song song với đường thẳng b,mà đường thẳng a vuông góc mặt phẳng (P) thì đường thẳng b cũng vuông góc với mặt phẳng (P). Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng: ♦Phương ... vuông góc mặt phẳng: ♦Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P),ta chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng a và b cắt nhau nằm trong mặt phẳng ... lý: Nếu hai mặt phẳng (P),(Q) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến x, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (P) mà vuông góc với giao tuyến x thì vuông góc với mặt phẳng (Q). ♦Phương...
*

*

... CỐĐịnh nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian: Góc giữa hai đường thẳng Góc giữa hai đường thẳng ∆∆11 và và ∆∆ 2 2 là góc giữa hai là góc giữa hai đường thẳng đường thẳng ∆∆’’11 ... góc. Góc nhỏ nhất trong 4 gócgóc giữa thành 4 góc. Góc nhỏ nhất trong 4 gócgóc giữa 2 đường thẳng 2 đường thẳng ∆∆11, , ∆∆ 2 2 .. 000 0 ≤ (≤ (∆∆11, , ∆∆ 2 ... a 2 3a 2 BO = a 2 5ON là trung tuyến ∆SOB, ta có :ON 2 =OS 2 + OB 2 2−SB 2 4Áp dụng hệ quả đl cosin của ∆OMN OMNcos3a 2 4=OCOM 2 + MN 2 – ON 2 2MN. MO== −a 2 4a 2 a 2 2....


Xem thêm: Bộ Đề Thi B2 Tiếng Anh Chứng Chỉ B2 Châu Âu, Định Dạng Bài Thi B2 Tiếng Anh Tiến Sĩ

*