Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin nhằm nghiên cứu tính định hình nghiệm của các phương trình vi phân cùng hệ phương trình xung - Tóm tắt luận vnạp năng lượng


*

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để phân tích tính bất biến nghiệm của những phương trình vi phân và hệ phương trình xung


... 3> ,hayx(t) =256+ 3( t− 3) +12(t− 3) 2+124(t− 3) 4, t ∈ <3, 4),x(t) = 3 + (t− 2) +16(t− 2) 3 , t ∈ <2, 3> .Vậy nghiệm của hệ (2 .33 ) phương trình trên <0,4) là:x(t) ... rằng phương trình vi phân tất cả xung thể biểu đạt được sự chuyển đổi trên thời gian làm sao kia ảnh hưởng tác động bên ngoài.2.1.2. Sự mãi sau cùng tốt nhất nghiệm của phương trình vi phân bao gồm xungXét hệ phương trình ... của hệ phương trình sai phânVới phương trình vi phân, phương pháp hàm Lyapunov được sử dụng từ năm1892, trong khi phương trình không nên phân new sử dụng vừa mới đây (coi <5>).Xét hệ phương trình không đúng...

Bạn đang xem: Chứng minh phương trình có 3 nghiệm


*

Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để phân tích tính bình ổn nghiệm của những phương trình vi phân với hệ phương trình xung


... CIP..lúc ấy nghiệm tầm th-ờng x 0 của hệ (1.2.12) là bình ổn tiệm cận đầy đủ. Chứng minc. Từ định lí bên trên ta thể suy ra nghiệm x 0 là bất biến hầu như. Bâygiờ đồng hồ ta đang chứng minh x 0 của ph-ơng trình (1.2.12) ... 2,x(t)=1 +3( t 1)2;2 t 1,Suy ra,x(t)=6(t 2)<(t 2)2+1>+4 ;3 t 2,x(t)=1 +3( t 1)2;2 t 1,Nh- vây, nghiệm của ph-ơng trình trên <0 ,3> làx(t)=t;1 t 0,x(t)=1 +3( t 1)2;2 ... 2.2 .3 thể coi nh- là sự việc tổng thể hoá cho ph-ơng trình đụng lực bên trên thang thời gian đối với hệ ph-ơng trình không đúng phân tuyến tính.Để dễ dàng cho Việc trình bày, tr-ớc hết ta xét ph-ơng trình...
*

ssinh sống xúc tích và ngắn gọn toán của những phnghiền chứng minh toán học phiên bản và áp dụng chứng minh các bài toán nhiều


... (2) đúng với n = k + 1, tức là 3 k + 1 (k +1) 3 (*)Ta có: (2) 3 k + 1 3k 3 = k 3 + 3k2 + 3k + (k 3) k2 +(k2 3) k 3 k + 1 k 3 + 3k2 + 3k + 1 = (k +1) 3 ( do (k 3) k2 ... + 1) 3 3n2 + 3n + 7 = 8t 3 + 12t2 + 6t +1 3n2 + 3n + 6 = 8t 3 + 12t2 + 6t (2) Suy ra 8t 3 M 3 t M 3 t = 3m (m N)Ttốt vào (2) ta có: 3n2 + 3n + 6 = 8(3m) 3 + 12(3m)2 ... 7mét vuông M 3 mét vuông M 3 m M 3 m = 3k (k Z) Do kia ta có: 15n2 7.9k2 = 9 5n2 21k2 = 3 (3) (3) 5n2 M 3 n2 M 3 n M 3 n = 3t (t Z)Ta có: 5.9t2 21k2 = 3 15t2...

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Năm 2017, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm Học 2017


*

*

... 2 2 2(4 1)1 3 5 (2 1) ; 3 n nn−+ + + + − =c)2 2 3 3 3 3( 1)1 2 3 .4n nn++ + + + =d) 1.2+2.5+………… +n(3n-1) =n2(n+1) ;Bài 6 : Cmr với n∗∈Ν ,ta :a) 3 22 3n n n− + chia ... chia hết mang đến 133 ;Bài 7 : Cho tổng : Sn = 1 1 1 1 .1.5 5.9 9. 13 (4 3) (4 1)n n+ + + +− +a) Tính 1 2 3 4, , , ;s s s sb) Dự đoán cách làm tính Sn cùng chứng minh bởi phương pháp quy...