Phương thơm pháp chứng minh : 3 điểm trực tiếp sản phẩm lớp7


Hướng dẫn Ôn tập bao gồm giải mã tân oán hình học tập lớp 7

–o0o–

Phương pháp minh chứng : 3 điểm trực tiếp mặt hàng lớp 7

Bài 1 : Cho D ABC vuông tại B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx lấy M làm thế nào để cho CM = AB. Chứng minch A, M cùng D là trung điểm của BC thẳng mặt hàng.

Giải.

Xét