Tổng vừa lòng trắc nghiệm hình học 12 chương 1 bao gồm đáp án

140 câu trắc nghiệm Toán thù 12 Chương 1 (có đáp án): Kân hận nhiều diện

Để học tập giỏi Hình học lớp 12, dưới đó là 140 bài tập trắc nghiệm Hình học tập 12 Chương 1: Khối nhiều diện chọn lọc, tất cả giải thuật cụ thể. quý khách hàng vào thương hiệu bài để thấy câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 cùng phần đáp án tương ứng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hình học 12 chương 1

Mục lục trắc nghiệm Chương thơm 1: Kân hận nhiều diện19 câu trắc nghiệm Khái niệm về kăn năn đa diện gồm đáp án23 câu trắc nghiệm Khối nhiều diện lồi với kăn năn đa diện đều có đáp án (phần 1)23 câu trắc nghiệm Kân hận đa diện lồi với kân hận nhiều diện đều có đáp án (phần 2)80 câu trắc nghiệm Thể tích khối đa diện gồm lời giải (phần 1)80 câu trắc nghiệm Thể tích kân hận nhiều diện có giải đáp (phần 2)80 câu trắc nghiệm Thể tích kăn năn nhiều diện có câu trả lời (phần 3)80 câu trắc nghiệm Thể tích kân hận nhiều diện có lời giải (phần 4)trăng tròn câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Hình học 12 có đáp ánTrắc nghiệm Khái niệm về kân hận đa diện gồm đáp án

Sau phía trên ta luôn kí hiệu số các đỉnh, cạnh, khía cạnh của một hình đa diện là d, c, m.

quý khách vẫn xem: trắc nghiệm hình học 12 chương 1 có đáp án

Câu 1: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Kân hận nhiều diện có những phương diện là đầy đủ tam giác thì:

A. Số mặt cùng số đỉnh của chính nó bằng nhau

B. Số phương diện và số cạnh của nó bởi nhau

C. Số mặt của chính nó là một số trong những chẵn

D. Số khía cạnh của nó là một số lẻ

Câu 2: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai ?

A. Tồn trên một hình đa diện gồm số cạnh bởi 7

B. Tồn tại một hình nhiều diện bao gồm số cạnh nhỏ dại rộng 7

C. Số cạnh của một hình đa diện luôn to hơn hoặc bởi 6

D. Tồn trên một hình nhiều diện bao gồm số cạnh to hơn 7

Câu 3: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Trong một hình nhiều diện tổng của số phương diện cùng số cạnh nhỏ rộng số đỉnh.

B. Trong một hình đa diện tổng của số mặt cùng số đỉnh lớn hơn số cạnh

C. Trong một hình nhiều diện tổng cộng cạnh và số đỉnh nhỏ dại hơn số mặt

D. Tồn tại một hình nhiều diện gồm tổng của số mặt và số đỉnh nhỏ dại hơn số cạnh

Câu 4: Trong những hình sau đây, hình làm sao là hình đa diện?

*
*

Câu 5: Trong những hình sau đây, hình như thế nào không phải là hình đa diện?

*
*

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mỗi hình nhiều diện có ít nhất 8 mặt

B. Mỗi hình đa diện gồm tối thiểu 6 mặt

C. Mỗi hình đa diện gồm ít nhất 5 mặt

D. Mỗi hình đa diện bao gồm ít nhất 4 mặt

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mỗi hình nhiều diện gồm tối thiểu 8 cạnh

B. Mỗi hình đa diện gồm tối thiểu 7 cạnh

Tyêu thích khảo: Kiến thức toán lớp 5 bài diện tích hình tam giác | Bán Máy Nước Nóng

C. Mỗi hình đa diện có tối thiểu 6 cạnh

D. Mỗi hình nhiều diện tất cả ít nhất 9 cạnh

Câu 8: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 đỉnh

B. Mỗi hình nhiều diện gồm ít nhất 6 đỉnh

C. Mỗi hình đa diện tất cả tối thiểu 5 đỉnh

D. Mỗi hình đa diện bao gồm tối thiểu 4 đỉnh

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Tồn tại một hình đa diện có số khía cạnh lớn hơn số cạnh

B. Tồn trên một hình nhiều diện có số phương diện to hơn số đỉnh

C. Trong một hình nhiều diện số phương diện luôn lớn hơn hoặc ngay số đỉnh

D. Tồn tại một hình nhiều diện tất cả số đỉnh lớn hơn số cạnh

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Trong một hình đa diện nếu như số phương diện cùng số đỉnh lẻ thì số cạnh chẵn

B. Trong một hình đa diện nếu như số khía cạnh cùng số đỉnh lẻ thì số cạnh lẻ

C. Trong một hình nhiều diện ví như số khía cạnh cùng số cạnh lẻ thì số đỉnh lẻ

D. Trong một hình đa diện nếu số đỉnh cùng số cạnh lẻ thì số khía cạnh lẻ

Trắc nghiệm Khối nhiều diện lồi với kân hận đa diện đều phải có lời giải (phần 1)

Câu 1: Kân hận đôi mươi mặt đều phải sở hữu từng nào cạnh?

A. 24 cạnh B. 28 cạnh C. 30 cạnh D. 40 cạnh

Câu 2: Khối hận 12 phương diện đều có từng nào đỉnh ?

A. 10 đỉnh B. 12 đỉnh C. 18 đỉnh D. trăng tròn đỉnh

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng ?

A. Số phương diện của một hình nhiều diện phần đa luôn là số chẵn

B. Số đỉnh của một hình đa diện rất nhiều luôn là số chẵn

C. Số cạnh của một hình đa diện hồ hết luôn luôn là số chẵn

D. Tồn tại một hình nhiều diện đều có số cạnh là số lẻ

Câu 4: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Kăn năn lập pmùi hương là khối hận nhiều diện lồi

B. Kăn năn chóp là kăn năn nhiều diện lồi

C. Khối lăng trụ là khối nhiều diện lồi

D. Ghép nhị kân hận đa diện lồi sẽ tiến hành một khối nhiều diện lồi

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Kân hận đa diện mọi loại (p;q) là kăn năn nhiều diện có những đặc điểm sau:

a) Mỗi khía cạnh của chính nó là một trong nhiều giác đều

b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh phổ biến của đúng q mặt

B. Kăn năn đa diện những một số loại (p;q) là khối đa diện gồm những đặc thù sau:

a) Mỗi khía cạnh của nó là một đa giác phần lớn p cạnh

b) Mỗi cạnh của nó là cạnh thông thường của đúng nhì mặt

C. Khối nhiều diện đều các loại (p;q) là khối hận nhiều diện tất cả những đặc thù sau:

a) Mỗi khía cạnh của nó là một đa giác đều p cạnh

b) Mỗi đỉnh của chính nó là đỉnh thông thường của đúng q mặt

D. Kân hận đa diện số đông một số loại (p;q) là khối đa diện có các đặc điểm sau:

a) Mỗi phương diện của chính nó là 1 nhiều giác hầu hết p cạnh

b) Mỗi đỉnh của chính nó là đỉnh tầm thường của đúng q mặt

Câu 6: Kân hận lập phương là khối đa diện đầy đủ thuộc một số loại nào?

A. (4; 3) B. (3; 4) C. (5; 3) D. (3; 5)

Câu 7: Kân hận chén diện là kăn năn nhiều diện hầu hết nằm trong loại nào?

A. (4; 3) B. (3; 4) C. (5; 3) D. (3; 5)

Câu 8: Khối hận 12 phương diện mọi là kăn năn đa diện số đông thuộc các loại nào?

A. (4; 3) B. (3; 4) C. (5; 3) D. (3; 5)

Câu 9: Kăn năn đôi mươi mặt phần nhiều là kăn năn đa diện phần đa trực thuộc các loại nào?

A. (4; 3) B. (3; 4) C. (5; 3) D. (3; 5)

Câu 10: Khối hận chén bát diện đều có từng nào cạnh?

A. 8 cạnh B. 12 cạnh C.

Xem thêm: Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng Lớp 9, Khoảng Cách Từ 1 Điểm Tới Đường Thẳng

24 cạnh D. 30 cạnh

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm nhằm khảo sát với vẽ vật dụng thị của hàm sốChương 2: Hàm số lũy quá, hàm số nón, hàm số logaritChương thơm 3: Nguyên ổn hàm, tích phân cùng ứng dụngChương 4: Số phứcCmùi hương 2: Mặt nón, phương diện trụ, phương diện cầuCmùi hương 3: Phương thơm pháp tọa độ vào không gian

Giới thiệu kênh Youtube VietJack