Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được mang đến bằng bảng sau :

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 Bài 7 trang 70 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Tân oán 7 Tập 1. Cho hàm số y = 2x

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 Bài 7 trang 70 SGK toán thù 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán thù 7 Tập 1. Từ xác định trên, nhằm vẽ đồ gia dụng thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần phải biết mấy điểm thuộc trang bị thị ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 Bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy kiếm tìm một điểm A khác điểm nơi bắt đầu O thuộc đồ thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số lớp 7

Xem giải thuật


Bài 39 trang 71 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Tân oán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy thứ thị của những hàm số:

Xem giải thuật


Bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 40 trang 71 SGK Tân oán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = ax nằm tại vị trí những góc phần bốn nào của khía cạnh phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem giải mã


Bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 41 trang 72 SGK Tân oán 7 tập 1. Những điểm làm sao tiếp sau đây trực thuộc đồ vật thị hàm số y = -3x.

Xem giải mã


Bài 42 trang 72 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Tân oán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ vật thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác minh thông số a.

Xem giải mã


Bài 43 trang 72 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ vật thị, em hãy cho biết:a)Thời gian chuyển động của bạn đi bộ, của tín đồ đi xe đạp điện.

Xem giải thuật


Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ thiết bị thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng trang bị thị hãy tìm:

Xem giải mã


Bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Hai cạnh của hình chữ nhật gồm độ lâu năm là 3m cùng x (m).

Xem thêm: Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức Lớp 9, Căn Thức Bậc Hai

Xem giải mã


Bài 46 trang 73 sgk toán thù 7 tập 1

Xem đồ thị hãy cho biết thêm 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng chừng từng nào xen ti mét?

Xem lời giải


Bài 47 trang 74 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là trang bị thị của hàm số y = ax. Hệ số a bởi bao nhiêu?

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Cmùi hương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 7 - Chương thơm 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương thơm 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 7 - Chương thơm 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 7 - Cmùi hương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương thơm 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký kết để thừa nhận giải mã tuyệt cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi những thông tin mang đến các bạn để nhận được những lời giải tốt tương tự như tài liệu miễn mức giá.