Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 69 SGK Toán 7 Tập 1. Hàm số y = f(x) được cho bằng bảng sau :

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 70 SGK Toán 7 Tập 1. Cho hàm số y = 2x

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 Tập 1. Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 70 SGK toán 7 tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 70 sách giáo khoa toán 7 tập 1.Xét hàm số y = 0,5x a) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên...

Bạn đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số lớp 7

Xem lời giải


Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem lời giải


Bài 40 trang 71 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu:

Xem lời giải


Bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Xem lời giải


Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.a)Hãy xác định hệ số a.

Xem lời giải


Bài 43 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Qua đồ thị, em hãy cho biết:a)Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Xem lời giải


Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem lời giải


Bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Hai cạnh của hình chữ nhật có độ dài là 3m và x (m).

Xem thêm: Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức Lớp 9, Căn Thức Bậc Hai

Xem lời giải


Bài 46 trang 73 sgk toán 7 tập 1

Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Xem lời giải


Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hanvietfoundation.org gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.