Hướng dẫn học sinc lớp 6 phương pháp tính độ dài đoạn thẳng cùng chứng minch 3 điểm thẳng hàng qua những bài tâp hình học, toán lớp 6 gồm lời giải.

Bạn đang xem: Cách tính độ dài đoạn thẳng

* Để tính độ lâu năm của một đoạn thẳng ta thường làm như sau:

– Bước 1: Chỉ ra một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

– Bước 2: Sử dụng nhận xét “Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A cùng B thì AM + MB = AB”.

* Để chứng minc ba điểm A, B, C thẳng mặt hàng ta cần chứng minh một điểm nằm giữa nhì điểm còn lại.

Bài tập có lời giải

*

*

Bài tập về nhà

Bài 1. Trên tia Ox lấy ba điểm E, F, Phường. biết OE = 2cm, OF = 3centimet, OPhường. = 5centimet. Tính độ nhiều năm của các đoạn thẳng EF, FP với mang lại biết điểm làm sao nằm giữa nhị điểm còn lại. Vì sao ?

Bài 2. a) Cho đoạn thẳng MN = 5cm cùng đường thẳng xy. Có thể vẽ được bao nhiêu trường hợp? Vẽ tùng trường hợp.

b) Cho đoạn thẳng AB = 5 cm với tia Oy. Có từng nào phương pháp vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

c) Cho nhị đoạn thẳng AB = 3centimet, MN = 4cm. Có bao nhiêu bí quyết vẽ ? Vẽ từng trường hợp.

Bài 3. Hãy vẽ đoạn thẳng MN = 5centimet. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng MN.

a) Biết XiaoMI = 4centimet, tính độ lâu năm đoạn thẳng IN.

b) Kẻ đoạn thẳng thứ hai qua I. Biết độ dài đoạn thẳng thứ hai đó là AB = 3cm với IB = IN. Tính độ dài đoạn thẳng IA.

Bài 4. a) Đoạn thẳng MN = 5cm. Lấy điểm P nằm giữa nhì điểm M với N thế nào cho PN = 3cm. Tính độ nhiều năm đoạn MP.

b) Trên tia đối của tia PM lấy điểm E sao để cho PE = 1cm. So sánh MPhường với EN.

Bài 5. Gọi A cùng B là nhì điểm trên tia Ox, làm sao để cho OA = 7cm cùng AB = 3cm.

a) lúc vẽ hình tất cả bao nhiêu trường hợp xảy ra ? Vẽ hình từng trường hợp .

b) Mỗi trường hợp đó thì điểm làm sao ở giữa nhì điểm còn lại ? Tính độ lâu năm đoạn thẳng OB trong từng trường hợp.

Bài 6. Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E làm thế nào cho BE = 7cm. Trên tia đối của tia BA lấy điểm F làm sao để cho AF = 7cm. Hãy chứng tỏ rằng đoạn AE = BF.

Bài 7. Trên cùng một đường thẳng lấy bốn điểm M, N, E, F . Biết rằng :

– Điểm E nằm giữa hai điểm M cùng N ;

– Điểm F nằm giữa nhị điểm M cùng E.

Hãy chứng tỏ rằng: MN = MF + EF+EN.

Bài 8. Khoảng cách giữa nhị tỉnh M và P là 650km. Tỉnh T nằm giữa nhì tỉnh M cùng Phường, T phương pháp M là 170km. Tính khoảng biện pháp giữa tỉnh T với Phường., biết rằng tía tỉnh nằm bên trên một đường thẳng.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc 4 Bằng Máy Tính, Fx570Vn Plus

* Download (cliông chồng vào để tải về): Bài tập Tính độ nhiều năm đoạn thẳng, chứng minh 3 điểm thẳng hàng kèm lời giải dưới đây.