Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (531.12 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Cách tìm chu kì của hàm số

Dạng 4: Tìm chu kỳ của hàm số lượng giác

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Khi tìm chu kì của hàm số lượng giác, ta cần biến đổi biểu thức của hàm số đã

cho về một biểu thức tối giản và lưu ý rằng:

1) Hàm số y=sin ,x y =cosx có chu kì T =2π

2) Hàm số y=tan ,x y=cotx có chu kì T =π.

3) Hàm số y=sin

(

ax+b

)

,y=cos

(

ax+b

)

với a≠0 có chu kì T 2a

π

=

4) Hàm số y=tan

(

ax+b

)

,y=cot

(

ax+b

)

với a≠0 có chu kì Ta

π

=

5) Hàm số f1 có chu kì T1, hàm số f2 có chu kì T2 thì hàm số f = +f1 f2 có chu kì

(

1, 2

)

T =BCNN T T .


B. BÀI TẬP MẪU TỰ LUẬN CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn giải

a) Hàm số 3 1cos 22 2

y= + x có chu kì là 22

T = π π= .

b) Áp dụng nhận xét 4 ta được chu kỳ của hàm số là 2

4 2

T = π π= . Bài tập mẫu1: Tìm chu kì của các hàm số sau:

a) 3 1cos 22 2


c) Chu kỳ của hàm số y=tanxlà π, chu kỳ của hàm số y=cosx là 2π .

Nên áp dụng nhận xét 5. Ta được chu kỳ của hàm số y=tanx+cosx là 2π.

d) Chu kỳ của hàm số y=cotxlà π, chu kỳ của hàm số sin2
x

y= là 4π.

Nên áp dụng nhận xét 5. Ta được chu kỳ của hàm số cot sin2x

y= x+ là 4π.

https://youtu.be/uz6RvBz7xkA

Hình thu nhỏ Tiêu đề: Cách tìm chu kì của hàm số lượng giác trong Toán lượng giác 11- trắc

nghiệm

Kênh:

http://Youtube.com/XuctuNhaSachToan

C. BÀI TẬP MẪU TRẮC NGHIỆM CÓ SỬ DỤNG Casio 570VN Plus

Nguyên tắc: Việc xác định chu kỳ ta cũng dựa vào chức năng Table của máy để

xác định chu kỳ của nó. Vì chu kỳ của hàm số là số dương nhỏ nhất sao cho cộng


(3)

+ Nếu giá trị hàm số khơng bằng lại giá trị hàm số ban đầu thì ta loại giá trị đó.

+ Khi chọn chu kỳ, ta không chọn giá trị START = 0, vì với giá trị này rất dễ

nhầm lẫn với các giá trị khác.

Hướng dẫn giải

Áp dụng nhận xét ta thấy hàm số y =cos 4x có chu kỳ là: 2

4 2

π π= .

Chọn đáp án C.

Hướng dẫn sử dụng Casio 570VN Plus

Thứ tự bấm máy Màn hình hiển thị

+ Nhập các thông số ở đáp án A với ; END 20 ; STEP 211

START = π = π = π

+ Màn hình hiển thị:


Bài tập mẫu 1: Hàm số y=cos 4x là hàm số tuần hồn với chu kì bằng bao nhiêu?

A. 2π B. π C.

2


(4)

+ Ta thấy với STEP 2= π giá trị của hàm số khơng đổi nghĩa là nó cũng thỏa mãn

định nghĩa chu kỳ. Nhưng ta không vội chọn vì ta cần số dương nhỏ nhất.

+ Tiếp tục thử đáp án B, với STEP=π màn hình hiển thị.

+ Cũng tương tự như vậy ta thử đáp án C với STEP2π

= vì bộ nhớ của máy

khơng đủ để có END=20π nên ta chọn END=10π .

Màn hình hiển thị:

+ Ta thử đáp án D cũng được, mà không cần thử vẫn được. Vì nếu sai thì ta

khơng chọn, cịn nếu đúng thì vẫn khơng chọn vì 4π lớn hơn những số trước.

+ Vậy trong tất cả các đáp án đều thỏa mãn, ta chọn số dương nhỏ nhất chính là

2


π . Chọn đáp án C.


(5)

Theo nhận xét ta có chu kỳ của sin5

x

y= là 2 10

1

5

π = π . Chọn đáp án A.

Hướng dẫn sử dụng Casio 570VN Plus

Thứ tự bấm máy Màn hình hiển thị

+ Nhập các thông số ở đáp án A với ; END 100 ; STEP 1011

START = π = π = π

+ Nhận thấy STEP 10= π thì tất cả các giá trị bằng nhau.


+ Ta thử tiếp đáp án B với STEP 5= π.

Ta thấy các giá trị của hàm số không bằng nhau. Vậy 5π không phải là chu kỳ

của hàm số.

+ Ta thử các đáp án ở C, D thì giá trị cũng khơng bằng nhau.


(6)

Hướng dẫn giải

Thực hiện tương tự như những bài tập trên ta chọn đáp án A.

Hướng dẫn giải

Thực hiện tương tự như những bài tập trên ta chọn đáp án C.

Bài tập mẫu 5: Hàm số cot2018

x

y=

là hàm số tuần hồn với chu kì bằng

bao nhiêu?


A.

1009

π B.

2018π C. 2018

π D.

1009π

Bài tập mẫu 4: Hàm số y=tan 2018x là hàm số tuần hồn với chu kì bằng

bao nhiêu?

A. 1009

π B. 2018π C.

2018

π D. 4036π

Bài tập mẫu 3: Hàm số y=sin 2018x là hàm số tuần hồn với chu kì bằng

bao nhiêu?

A. 1009

π B. 2018π C.

2018


(7)

Hướng dẫn giải

Thực hiện tương tự như những bài tập trên ta chọn đáp án C.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn sử dụng Casio 570VN Plus

Thứ tự bấm máy Màn hình hiển thị

Bài tập mẫu 7: Hàm số cot sin 4x 2

6 3

y= x+π −  − π 

    là hàm số tuần hồn

với chu kì bằng bao nhiêu?

A. 2

π B. 4

π C. π D. 2π

Bài tập mẫu 6: Hàm số 2

2cos 23

y=  x+π 

  là hàm số tuần hồn với chu kì bằng bao nhiêu?

A. π B.

4

π C. 2


(8)

+ Nhập các thông số ở đáp án A với ; END 10 ; STEP

11 2

START = π = π =π .

Màn hình hiển thị:

Vậy đáp án A không đúng, ta thử đáp án B.

Với ; END 5 ; STEP

11 4

START = π = π =π . Màn hình hiển thị:

Vậy đáp án B không đúng, ta thử đáp án C.

Với ; END 20 ; STEP11

START = π = π =π . Màn hình hiển thị:

Các giá trị của hàm số bằng nhau.


(9)

TRỌN BỘ SÁCH THAM KHẢO TOÁN 11 MỚI NHẤT-2019

Bộ phận bán hàng:

Đặt mua tại:

https://goo.gl/FajWu1

https://forms.gle/UMdhdwg3cnzPExEh8

http://xuctu.com/

Hổ trợ giải đáp:

sach.toan.online
gmail.com

Xem video giới thiệu bộ sách và các tính năng tại:


Tài liệu liên quan


*
dao ham cua ham so luong giac 19 919 7
*
Bài giảng Đạo hàm của hàm số lượng giác 18 1 4
*
TÍCH PHÂN VÀ NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC pdf 2 1 2
*
Tiết 78 : ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC pps 8 877 5
*
nguyên hàm của hàm số lượng giác p2 3 653 4
*
nguyên hàm của hàm số lượng giác p3 1 466 1
*
nguyên hàm của hàm số lượng giác p4 5 694 5
*
nguyên hàm của hàm số lượng giác p6 4 458 3
*
Đạo hàm của hàm số lượng giác tiết 1 11 1 4
*
Bài 3 : ĐAỌHÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 11 625 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(531.12 KB - 9 trang) - Cách tìm Chu Kỳ của Hàm Số Lượng giác bằng CASIO- Cực đỉnh để làm trắc nghiệm – Xuctu.com
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Bộ Đề Thi Thử Sở Giáo Dục Tp Hcm 2017 Môn Toán Sở Gd Và Đt Tp

×