Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua những dạng bài bác tập cơ bản cùng cải thiện qua những bài xích tập gồm lời giải.

Trong chuyên đề này còn có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp với đặc biệt. Các em chú ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng bài bác toán thù một cách linc hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC HAI VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Cách giải phương trình lượng giác


Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi Parabol Và Đường Thẳng

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*