Hướng dẫn phương pháp minh chứng đường trực tiếp vuông góc cùng với phương diện phẳng

Cách minh chứng con đường thẳng vuông góc cùng với mặt phẳng, phương pháp dựng một con đường thẳng vuông góc với một phương diện phẳng đến trước là bài xích toán thù ra quyết định của hình học tập không gian lớp 11, với cũng chính là cửa hàng để giải quyết và xử lý bài xích tân oán tính thể tích kăn năn nhiều diện sinh sống lớp 12.

1. Lý thuyết đường trực tiếp vuông góc cùng với mặt phẳng

Định nghĩa. Một con đường thẳng Gọi là vuông góc cùng với mặt phẳng giả dụ nó vuông góc với hầu như đường trực tiếp nằm trong phương diện phẳng ấy.

*
*
-->