Bài 4. Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân

Bài 5. Lũy thừa của một trong những hữu tỉ

Bài 6. Lũy vượt của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10. Làm tròn số

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về cnạp năng lượng bậc hai

Bài 12. Số thực

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Đại lượng tỉ trọng thuận

Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch

Bài 4. Một số bài bác toán về đại lượng tỉ trọng nghịch

Bài 5. Hàm số

Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Ôn tập cmùi hương II: Hàm số cùng trang bị thị

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬPhường 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bài 2. Hai mặt đường trực tiếp vuông góc

Bài 3. Các góc tạo vì một đường trực tiếp giảm hai đường thẳng

Bài 4. Hai mặt đường thẳng song song

Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về con đường trực tiếp song song

Bài 6. Từ vuông góc mang đến song song

Bài 7. Định lí

Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên song

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

Bài 1. Tổng cha góc của một tam giác

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bài 3. Trường thích hợp đều nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 4. Trường phù hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 5. Trường hòa hợp bằng nhau sản phẩm ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài 6. Tam giác cân

Bài 7. Định lí Py-ta-go

Bài 8. Các trường đúng theo đều nhau của tam giác vuông

Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập số liệu những thống kê, tần số

Bài 2. Bảng "tần số" những quý hiếm của vết hiệu

Bài 3. Biểu đồ

Bài 4. Số vừa phải cộng

Ôn tập chương III: Thống kê

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3. Đơn thức

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bài 5. Đa thức

Bài 6. Cộng, trừ nhiều thức

Bài 7. Đa thức một biến

Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Ôn tập chương III : Quan hệ giữa những nhân tố trong tam giác. Các con đường đồng quy của tam giác

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 1. Quan hệ thân góc với cạnh đối lập vào một tam giác

Bài 2. Quan hệ giữa mặt đường vuông góc với mặt đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu

Bài 3. Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Bài 4. Tính chất tía đường trung con đường của tam giác

Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6. Tính chất cha mặt đường phân giác của tam giác

Bài 7. Tính hóa học mặt đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 8. Tính hóa học ba đường trung trực của tam giác

Bài 9. Tính hóa học ba đường cao của tam giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm - Đại số

Ôn tập cuối năm - Hình học


PHƯƠNG PHÁPCHỨNG MINH BAĐIỂM THẲNG HÀNG

Bộ môn Toán 7 các em học viên đề xuất nhớ Các cách minh chứng cha điểm trực tiếp sản phẩm. Nội dung này khôn cùng đặc trưng do vận dụng những bài xích Hình học tập không giống. Sau phía trên hanvietfoundation.org đang tổng vừa lòng kiến thức về phần này.

Bạn đang xem: Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng lớp 7

1. Sử dụng tiên đề Ơclit

Cho 2 đoạn thẳng, trong đó 1 đoạn thẳng tạo ra thành từ 3 điểm đang mang đến thuộc tuy vậy song với 1 mặt đường trực tiếp.

Ví dụ:

AM//xy, BM//xy => A, M, B thẳng mặt hàng (theo định đề Ơclit).

2. Sử dụng đặc điểm góc bẹt

Nếu cùng sản xuất với nhau thành 1 góc bao gồm (180^o)thì 3 điểm thẳng hàng.

Ví dụ:

Ta thấy(widehatABC = 180^o)=> A, B, C trực tiếp hàng.

3. Sử dụng đặc điểm mặt đường trung trực của một quãng thẳng

Nếu 3 điểm đầy đủ thuộc ở trong mặt đường trung trực của đoạn thẳng làm sao kia thì 3 điểm trực tiếp hàng.

Ví dụ:

Sau lúc minh chứng H, I, K cùng trực thuộc mặt đường trung trực của AB => H, I, K thẳng sản phẩm.

4. Sử dụng tính tuyệt nhất của tia phân giác của một góc khác góc bẹt

Mỗi một góc bẹt chỉ có 1 tia phân giác tuyệt nhất.

Ví dụ:

OA, OB hồ hết là tia phân giác của(widehatxOy).=> A, O, B trực tiếp hàng

5. Sử dụng đặc điểm hai tuyến phố thẳng vuông góc

3 điểm sẽ cho thuộc vuông góc với 1 mặt đường thẳng nào kia.

Ví dụ:

Ta có: AH(perp )(xy), BH(perp )(xy)=> A, H, B trực tiếp sản phẩm.

6. Sử dụng đặc thù các con đường đồng quy của tam giác

Sau Khi minh chứng I là trung tâm của tam giác ABC, AD là trung con đường của tam giác ABC

=> A, I, D trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 7: Đồ Thị Hàm Số Lớp 7 Bài 7: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax

Sau lúc học xongcác phương thức chứng tỏ cha điểm thẳng mặt hàng, hoàn toàn có thể xem thêm các dạng bài xích tập.