Đối với phần Hình học, Tam giác là một hình tuy đơn giản nhưng nhiều bạn vẫn còn mơ hồ và chưa nắm được kiến thức cơ bản. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung này, Gia Sư Việt sẽ đem đến bài học về định nghĩa, định lý, tính chất và cách chứng minh các đường Đồng quy trong Tam giác. Chắc chắn đây sẽ là giải pháp hỗ trợ khá hiệu quả cho các em học sinh trong quá trình làm bài tập và kì thi quan trọng.
Bạn đang xem: Các đường đặc biệt trong tam giác

I.

Xem thêm: Tải Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Cơ Bản Pdf, Tải Sách Sinh Học Lớp 12 Link Google Drive Pdf

Đường phân giác

1. Tính chất của đường phân giác

Tính chất 1: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

=> AH là đường cao của tam giác ABC

– Cách 2: Dùng định lí Py-ta-go hoặc các đẳng thức trong tam giác vuông

Ví dụ: Tam giác ABC có H thuộc BC, (BC)2 = (AB)2 + (AC)2

=> AH là đường cao ứng với BC

Ví dụ: Tam giác ABC vuông tại A, có (AH)2 = HB × HC

=> AH là đường cao ứng với BC