Bạn đang xem: Các dạng toán tổ hợp chỉnh hợp

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢPhường, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hân oán vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3...n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( n - 1 ight)!n)

(fracn!p! = left( p + 1 ight)left( p + 2 ight)....n) (với (n > p))

(fracn!left( n - p ight)! = left( n - p + 1 ight)left( n - p + 2 ight)....n) (cùng với (n > p))

2. Hân oán vị (ko lặp)

Một tập hợp tất cả n thành phần (left( n ge 1 ight)). Mỗi giải pháp sắp xếp n thành phần này theo một thứ từ bỏ làm sao đó được Điện thoại tư vấn là một hân oán vị của n thành phần.

Số hoán thù vị của n bộ phận là (P_n = n!)

3. Hân oán vị lặp

Cho k bộ phận không giống nhau (a_1;a_2;...;a_k) .

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi 9 Lên 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định Môn Toán Năm 2021

Mỗi phương pháp bố trí n thành phần trong những số đó có nmột phần tử a1; n2 bộ phận a2;…; nk bộ phận ak (left( n_1 + n_2 + ... + n_k = n ight)) theo một sản phẩm trường đoản cú làm sao đó được Call là 1 hoán vị lặp cung cấp n với loại (left( n_1;n_2;...;n_k ight)) của k phần tử

Số những hân oán vị lặp cung cấp n hình dạng (left( n_1;n_2;;;;n_k ight)) của k thành phần là:

(P_nleft( n_1;n_2;...;n_k ight) = fracn!n_1!n_2!...n_k!)

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN GIẢI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán thù lớp 11 - Xem ngay