Các dạng bài tập ôn thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 8 gồm: Rút ít gọn, Phân tích đa thức thành nhân tử, Tìm số chưa biết, Chia đa thức.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 8 học kì 1

Và các bài bác tập hình học 8, những bài xích tập cải thiện giành riêng cho học sinc lớp 8 tự giải nâng cao kiến thức.

Dạng 1: Rút ít gọn và những câu hỏi phụ

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: Cho biểu thức:

*

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá chỉ trị biểu thức lúc

*

c) Tìm để

*

Bài 3: Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn biểu thức

b) Tính giá chỉ trị của tại

*

c) Tìm để

*

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 4: Phân tích thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 5: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 6: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 3: Tìm số chưa biết

Bài 7: Tìm biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Dạng 4: Chia đa thức, phân tách đơn thức

Bài 8: Thực hiện phnghiền chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 9: Thực hiện phép chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 10: Tìm

*
để phnghiền chia là phxay phân chia hết

a)

*
phân tách hết mang đến
*

b)

*
phân tách hết đến
*

c)

*
chia hết cho
*

d) phân tách hết đến

*

Bài tập hình học ôn thi giữa HK1

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD gồm

*
. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC với AD.

a) Chứng minch

*

b) Chứng minch tứ giác BFDC là hình thang cân.

c) Lấy điểm M đối xứng A qua B. Chứng minch tứ giác BMCD là hình chữ nhật.

d) Chứng minc M, E, D thẳng hàng.

Bài 2: Cho tam giác MNPhường, gọi E là trung điểm của NP.. Gọi Q là điểm đối xứng của M qua N, D là giao điểm của QE và MP, gọi I là trung điểm của MD. Chứng minch rằng:

a) NI là đường vừa đủ của

*

b) DE // NI

c) MD = 2DP

Bài 3: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) Chứng minh các tứ giác BNCH và ABHà Nội là hình bình hành.

b) Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác BNCH là hình chữ nhật.

Xem thêm: Cách Xét Dấu Phương Trình Bậc 2 Và Bài Tập Áp Dụng, Dấu Của Tam Thức Bậc Hai

Bài 4: Cho tam giác ABC cân nặng tại A bao gồm hai đường trung tuyến BM cùng CN cắt nhau tại G. Gọi Phường, Q lần lượt là trung điểm của BG với CG.

a) Tứ giác BNMC là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minc MN // PQ; MN = PQ

c) Chứng minh

*

d) Chứng minc MNPQ là hình chữ nhật

Bài 5: Cho

*