29 đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 là đề thi học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học viên tham khảo, chuẩn bị xuất sắc mang đến kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán tới đây. Chúc những em bao gồm bài tập Toán thù lớp 2 học kỳ 2 chất lượng.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2


a) 216; 217; 218; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những ó sau từ nhỏ xíu cho lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

…………………………………………………….

935

Bài 4: (1 điểm). Viết số tương thích vào khu vực chấm:

1m = .........dm

519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm

14m - 8m = ............

Bài 5: (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

84 + 19

62 - 25

536 + 243

879 - 356

Bài 6. (0,5 điểm). Khoanh vào chữ cái bên dưới hình được đánh màu sắc 1/3 số ô vuông.


Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x= 12 + 8

Bài 8: (1 điểm). Cho hình tứ đọng giác ABCD nlỗi hình vẽ:

Tính chu vi của hình tđọng giác ABCD.

Bài 9: (1,5 điểm). Đội Một tLong được 350 cây, đội Hai tLong được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏi team Hai tdragon được từng nào cây?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Nối số ưng ý phù hợp với ô trống: (1 điểm)


Bài 2 : Đặt tính rồi tính (2 điểm)

52 + 27

………

………

………

………

54 – 19

………

………

………

………

33 + 59

………

………

………

………

71 – 29

………

………

………

………

Bài 3 : Tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32

………………

………………

b) X + 55 = 95

……………….

…………………

Bài 4:

a, (2 điểm) Viết Tính

5 x 4 +15=............................

30 : 5 : 3 =...........................

7 giờ + 8 giờ=......................

24km : 4=............................

b, số phù hợp vào nơi trống:

a) 5 dm = ……. cm

40 centimet = ……. dm

b) 1m = ……… cm

60 cm = …….. dm

Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A tất cả tất cả 28 học viên, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng hàng tất cả từng nào học sinh?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 6 (1 điểm).

- Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ đọng giác

Bài 7: Hình bên bao gồm từng nào hình:


……… tứ đọng giác.

……… tam giác

Bài 8: Có 24 cây viết chì màu sắc, phân tách hồ hết mang đến 3 đội. Hỏi mỗi nhóm gồm mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 9: Mỗi chuồng bao gồm 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế tất cả bao nhiêu nhỏ thỏ?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

3. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề 3

Câu 1: Các số: 500; 279; 730; 158 được viết theo lắp thêm trường đoản cú trường đoản cú mập mang lại nhỏ nhắn là: (1 điểm)

A. 500; 279; 730; 158

B. 730; 500; 297; 158

C. 158; 297; 500; 730

D. 500; 730; 158; 297

Câu 2: Hà đùa ván cờ trường đoản cú 8 tiếng 15 phút mang đến 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút. Hỏi Hà đùa ván cờ không còn bao nhiêu phút? (1 điểm)

A. 15 phút

B. 45 phút

B. 60 phút

D. 5 phút

Câu 3: Hình tam giác gồm độ nhiều năm các cạnh lần lượt là 1dm; 5cm; 7cm thì bao gồm chu vi là: (1 điểm)

A. 13cm

B. 26cm

C. 22cm

D. 13dm

Câu 4: Viết số (1 điểm)

a) Sáu trăm chín mươi lăm:....................

b) Tám trăm linh bốn..................................

Câu 5: Chọn mm, centimet, dm, xuất xắc m viết vào nơi chnóng tương thích (1 điểm)

Quý khách hàng Nam lớp em cao 1......15.........

Câu 6: Viết 3 số phù hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

a) 504; 506; 508;.........;............;...........

b) 711; 713; 715;..........;...........;...........

Câu 7: Tính: (1 điểm)

45 m : 5 = ……………………...... 32 cm : 4 =………….....................………........

40 : 4 : 5 =...................................... 4 x 9 + 6 = ....................................................

Câu 8: Tìm x (1 điểm)


638 - x = 205 x - 253 = 436

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 9: (2 điểm)

a) Hai tổ công nhân có 367 fan, tổ một gồm 152 tín đồ. Hỏi tổ nhị bao gồm từng nào người?

Bài giải:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

b) Lớp 2A gồm 27 học viên phân chia đông đảo thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh.

Bài giải:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 - Đề 4

Bài 1: Tính

453 + 246 = ………. 146 + 725 =…….......

752 - 569 =………... 972 - 146=…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 - 128 492 - 215 143 + 279

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 3: Tìm X

a, X - 428 = 176 X + 215 = 772

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 4: Một shop phân phối đường trong ngày từ bây giờ bán được 453 kilogam con đường. Buổi sáng sủa bán tốt 236 kg con đường. Hỏi chiều tối bán tốt từng nào kilogam đường?

Bài giải

...............................................................................................................


...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 5: Tìm các số có nhị chữ số nhưng mà tổng những chữ số là 13, tích là 36

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bài 6: Trường đái học tập Hòa Bình bao gồm 214 học viên lớp 3 với 4. Biết số học sinh lớp 3 là 119 các bạn. Hỏi trường đái học tập Hòa Bình tất cả từng nào học sinh lớp 4?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linc bảy ..............;

Bốn trăm mười lăm.................

- Chín trăm tía mươi tư.............;

Tám trăm tám mươi lăm.............

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo trang bị từ trường đoản cú bé nhỏ mang đến béo.......................................................................

- Theo trang bị từ bỏ từ phệ cho bé nhỏ........................................................................

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =.........;

4 x 8 = .........;

đôi mươi : 2 =.......... ;

400 + 300 =..........

28 : 4 =.........;

15 : 5 = .........;

5 x 6 =...........;

800 - 500 =...........

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 94 – 36

318 + 141 784 - 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ..................

25 : 5 x 6 =..................

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo trọng lượng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo khối lượng từng nào kg?

Bài 6 : Tính toàn bô nhỏ nhắn tuyệt nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 gồm 2 chữ số

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết những số sau:

- Một trăm linc bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

- Chín trăm tía mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ nhỏ nhắn mang đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

- Theo thứ tự tự béo cho bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 - 500 = 300

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92 94 – 36 = 58

318 + 141 = 459 784 - 403 = 381

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô khối lượng 47 kilogam, bao gạo khối lượng rộng bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo khối lượng bao nhiêu kilogam ?

Bài giải

Bao gạo nặng nề số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 : Tính toàn bô nhỏ xíu độc nhất vô nhị gồm 3 chữ số cùng với số lớn nhất bao gồm 2 chữ số

Bài giải

Số bé xíu tuyệt nhất tất cả 3 chữ số là: 100

Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số là: 99

Tổng số bé nhỏ duy nhất tất cả 3 chữ số cùng với số lớn số 1 tất cả 2 chữ số là: 100 + 99 = 199

6. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 - Đề 6

I/ Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trƣớc câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phnghiền nhân 3 x 8 là:


A. 21

B. 24

C. 32

Câu 2: Kết trái của phxay chia 32: 4 là:

A. 9

B. 7

C. 8

Câu 3: Kết quả của phnghiền tính 586 – 253 là:

A. 323

B. 333

C. 339

Câu 4: Số lớn nhất trong những số 385, 378, 391 là:

A .391

B. 378

C. 385

Câu 5: Trong các giải pháp viết tiếp sau đây, bí quyết viết đúng là:

A. 1m = 10cm

B. 1m = 100mm

C. 1m = 10dm

Câu 6: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 17cm

B. 18cm

C. 19cm

II/ Bài tập: (4 điểm)

Câu 1: Tìm x (2 điểm)

a/ x x 3 = 27

b/ x : 5 = 4

Câu 2: (2 điểm)

Đội Một tdragon được 350 cây, đội Hai tdragon được thấp hơn team Một 140 cây. Hỏi nhóm Hai trồng được bao nhiêu cây?

ĐÁPhường. ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án B

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

II. Bài tập

Câu 1:

a/ x x 3 = 27

=> x = 27 : 3 = 9

b/ x : 5 = 4

=> x = 4 x 5 = 20

Câu 2:

Đội Hai tLong được số lượng km là:

350 - 140 = 210 (cây)

Đáp số: 210 cây

7. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng duy nhất bài tập sau:

Số tức thời sau của 789 là:

A. 768

B. 778

C. 790

D. 780

Bài 2: Kết trái của phép tính 4 x 9 là:

A. 18

B. 27

C. 36

D. 45

Bài 3: Kết quả của phnghiền tính 28 : 4 là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Bài 4: Viết (theo mẫu)

Mẫu: 550 = 500 + 50

450=..................................543 =..................................
989 =.................................834 =..................................

Bài 5: Đặt tính rồi tính?

568 + 234808 - 564 x 65 x 9

Bài 6: Viết các số sau : 367, 157, 989, 345, 576

Theo lắp thêm từ tự to cho bé:..................................................

Theo thiết bị từ bỏ từ bỏ nhỏ bé mang lại lớn:....................................................

Bài 7: Tìm x?

X x 5 = 25

x =...............

x =...............

b. x : 4 = 9

x =...............

x =...............

Bài 8: Tính?

a. 2km =…........mb. 15m + 9 m =........

Bài 9: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

Bài 10. Trong phòng họp tất cả 45 dòng ghế, chia hầu hết thành 5 dãy. Hỏi mỗi dãy gồm từng nào mẫu ghế?

Bài giải:

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 1: C

Bài 2: C

Bài 3: D

Bài 4: 

450 = 400 + 50

989 = 900 + 80 + 9

543 = 500 + 40 + 3

834 = 800 + 30 + 4

Bài 5:

Bài 6:

a. 157, 345, 367, 576, 989

b. 989, 576, 367, 345, 157

Bài 7:

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

x : 4 = 9

x = 9 x 4

x = 36

Bài 8:

a. 2km = 2000 m

b.15m + 9m = 24m

Bài 9:

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

40 + 21+ 40 + 21 = 122 (cm)

Đáp số: 122cm

Bài 10:

Bài giải

Mỗi dãy gồm số dòng ghế là:

45 : 5 = 9 (dòng ghế)

Đáp số: 9 dòng ghế

8. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2 - Đề 8

Bài 1: a, Sắp xếp những số sau theo vật dụng tự tăng dần: 724 , 192 , 853 , 358 , 446

………………………………………………………………………………

b, Điền số tương thích vào chỗ chấm

235; 237;…….;……..; 243.

426; 436;…….;……..;……..

Bài 2 : Điền lốt >,238 + 527963 - 377125 + 356

Bài 4: Một trường tiểu học tập bao gồm 561 học sinh. Trong đó số học viên phái mạnh là 277. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học viên nữ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số tất cả 2 chữ số. Biết Tổng 2 số là 11 tích là 30. Tìm 2 số đó?

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 6: Tìm y

a, y + 256 = 123 + 336

b, y - 112 = 338-221

……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Các Dạng Bài Toán Cực Trị Hàm Số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Cực Trị Của Hàm Số

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Ngoài 29 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2 năm 2021 trên. Các bạn cũng có thể bài viết liên quan những đề tân oán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, những dạng toán thù nâng cao hay và cực nhọc giành cho những nhỏ nhắn học tập Toán thù lớp 2 được chắc chắn rằng, củng núm và nuốm chắc hẳn kiến thức và kỹ năng nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại góp các bé bỏng sáng sủa lao vào những kỳ thi đặc biệt như thể thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Tân oán, thi khảo sát điều tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... tương tự như học tập đồng hầu hết những môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên và thoải mái xóm hội, đạo đức nghề nghiệp,...