Tuyển tập 37 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 là đề Toán thù lớp 2 kì 1 tinh lọc giúp các em học sinh ôn tập và củng nuốm những dạng bài bác tập Tân oán lớp 2 học kỳ 1 có trong đề thi Tân oán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 1

quý khách hàng đang xem: những dạng bài bác tập toán thù lớp 2 học tập kỳ 1

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG TH ………

Đề chính thức

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁNLỚP 2

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Thời gian làm bài: 40 phút

Họ cùng tên:………………………………………………..…

Lớp 2:………

Điểm:……….

A. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số lớn số 1 tất cả nhị chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – đôi mươi = … Kết trái của phxay tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học cơ hội 7 giờ đồng hồ. Quý Khách An mang lại ngôi trường thời gian 8 tiếng. Vậy An tới trường muộn từng nào phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: 1 ngày có…. giờ. Số cần điền vào khu vực chnóng là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình tiếp sau đây có mấy hình tứ giác?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Trong vườn cửa gồm 45 cây ổi, số cây ổi thấp hơn số kilomet mãng cầu là 18 cây. Hỏi vào vườn cửa có tất cả từng nào cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần tự luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 – 35 81 – 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: Tìm x

a. x – 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki -lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu hai số bởi 74, giả dụ không thay đổi số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhì số lúc ấy bởi bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một số trong những biết rằng lấy số đó cùng cùng với 35 thì được số gồm nhì chữ số tương đương nhau nhưng tổng hai chữ số kia bằng 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điều, từng phần đúng 0,5 điểm

a. x – 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 – 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán được số kilogam gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu giữ nguyên số trừ, bớt số bị trừ đi 9 đơn vị thì hiệu nhì số đó sụt giảm 9 đơn vị chức năng. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số bao gồm nhì chữ số tương đương nhau cơ mà tổng nhì chữ số kia bởi 18 là 99

Số đề nghị tìm kiếm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán hay nhất

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 1

Bài 1: Viết số tương thích vào nơi chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

82; 84; 86;………..;………..;…………;…………; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………………………………………

……………………………………………..

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = …..

b. 14 – 6 = ….

c. 2 + 9 =……

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

Tmê mệt khảo: bài tân oán rút ít gọn gàng biểu thức lớp 9 | hanvietfoundation.org

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 – 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = …….. dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm x biết: x + 10 = 10

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Có từng nào hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Có từng nào hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 bé gà. Nhà bạn Hà nuôi thấp hơn nhà của bạn Mai 13 bé gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi từng nào con gà? (1 điểm)

b. Em hái được 20 bông hoa, chị hái được không ít hơn em 5 cành hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 2

Bài 1: Số ?

10, đôi mươi, 30,…….,……, 60, ……., 80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào chỗ ….. của từng phnghiền tính

a, 12 – 8 = 5 …….

b, 24 -6 = 18 …….

c, 17 – 8 = 9 ………

d, 36 + 24 = 50………

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 – 25

94 – 57

53 + 19

100 – 59

Bài 4: Tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em tLong được 17 cây. Tổ các bạn tdragon được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ tLong được từng nào cây?

b, Quyển truyện gồm 85 trang. Tâm đã đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn bắt buộc đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào khu vực chấm

17 giờ đồng hồ banmaynuocnống.comờ chiều24 tiếng giỏi banmaynuocnống.comờ đêm

Bài 7: Xem tờ kế hoạch mon 5 sau đây rồi trả lời câu hỏi:

Thđọng hai

Thứ ba

Thứ tư

Thđọng năm

Thứ đọng sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ngày 19 – 5 là đồ vật ………Trong mon 5 có…. ngày nhà nhật. Đó là phần lớn ngày ……………..Tuần này, sản phẩm công nghệ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày … . Tuần sau, máy năm là ngày….Em được nghỉ học trang bị bảy và chủ nhật. Vậy em đến lớp toàn bộ ……. ngày.

Bài 8: Viết phnghiền trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu đều bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một mặt đường thẳng với đánh tên cho mặt đường thẳng đó.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 6914 + 5677 – 4863 – 45

Bài 3: Tìm x: (1 điểm)

x + 20 = 48x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; Tháng 11 có …… ngày.Có …… ngày công ty nhật.

b. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh khối lượng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kilogam. Hỏi em khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé xíu đựng được 51 llượng nước, thùng bự đựng nhiều hơn thùng bé bỏng 19 lsố lượng nước. Hỏi thùng phệ đựng được từng nào lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình mặt dưới:

a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …… hình tứ đọng giác.

4. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = …..14 – 8 = …..15 – 6 = …..9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

Tyêu thích khảo: Tổng thích hợp xông mặt phẳng nước lạnh có tác dụng gì | Bán Máy Nước Nóng

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kilogam – 13kilogam + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

…………………………..

…………………………..

…………………………..

b) X – 27 = 57

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

+

=

100

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, Cha hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi Cha từng nào tuổi?

Bài giải

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kilogam, người mua Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi khách hàng Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 3627 + 6354 – 3888 – 49

Bài 2) (2đ) Tìm X

a) x – 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 – x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, siêu thị bán được 56 kilogam đường, trong các số ấy buổi sớm bán được 27kilogam. Hỏi chiều tối bán tốt bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng

a/ 28 + 36 + 14=?b/ 76 – 22 – 38 = ?A. 68A. 26B. 78B. 15C. 79C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tđọng giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính có hiệu thông qua số bị trừ

6. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 – Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

Chín mươi chín

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 5792 – 7543 + 5792 – 75

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một shop buổi sáng bán tốt 45 kilogam mặt đường, buổi chiều bán được thấp hơn buổi sớm 24 kg đường. Hỏi chiều tối shop kia bán được từng nào ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: Hình vẽ bên tất cả mấy hình tam giác?

Hình vẽ bên trên có…………. hình tam giác.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề 7

Bài 1: Viết số phù hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

Số hạng

27

25

32

Tổng

60

82

Số bị trừ

11

64

90

Số trừ

4

34

Hiệu

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 – 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng

Số hình tứ giác trong hình mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình trọng lượng 28 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Điền số tương thích vào khu vực chấm

a) Một ngày tất cả ………. giờ

b) 15 giờ xuất xắc ……….giờ chiều

c) Từ 7 giờ chiếu sáng mang lại 10 giờ sáng cùng ngày là …. tiếng.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

……………………………………………………………………

………………………………………..

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được sở hữu những nhất:

Bộ 45 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020Tuyển tập 37 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 219 đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 gồm đáp án58 đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 2

II. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi – 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi – 2021 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 – Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 – Đề 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 – Đề 3Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 2020 – 2021 – Đề 4Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 – Đề 5Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 2020 – 2021Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 theo Thông bốn 22 – Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 2020 – 2021 theo Thông tứ 22 – Đề 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 theo Thông tư 22 – Đề 3Sở đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 theo Thông tư 22

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi – 2021 môn Tiếng Việt

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học tập 20trăng tròn – 2021 theo Thông bốn 22Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn – 2021 – Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 20đôi mươi – 2021 – Đề 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 20trăng tròn – 2021 – Đề 3Sở đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn – 2021 môn Tiếng Việt

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 4Sở đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 – 2021 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học 20đôi mươi – 2021 Đề số 1Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 20đôi mươi – 2021 Đề số 2Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2020 – 2021 Đề số 3Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 20đôi mươi – 2021 Đề số 4Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 20trăng tròn – 2021 Đề số 5Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán thù năm học 20đôi mươi – 2021

Ngoài 37 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán trên. Các chúng ta có thể tham khảo thêm nhiều đề thi tuyệt cùng quality, những dạng tân oán nâng cao giỏi cùng cạnh tranh giành cho những nhỏ bé học tập Tân oán lớp 2 được chắc hẳn rằng, củng cầm cố và cầm cố chắc chắn kỹ năng và kiến thức độc nhất. Trong khi, các em rất có thể tìm hiểu thêm tư liệu môn Tiếng Việt 2 với giải toán thù lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên với buôn bản hội 2, bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 2,…. nhằm học tập giỏi rộng các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2015, Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán Năm 2015

Từ vấn đề rèn luyện liên tiếp những Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 này, các bạn học sinh sẽ mau lẹ gắng được những dạng bài bác thi nhưng trường đoản cú đó những em tự hạn chế và khắc phục được nhược điểm, củng cầm kỹ năng và kiến thức, để cho tới lúc có tác dụng bài thi thiệt thì đang đảm bảo an toàn được hiệu quả cao hơn nữa. Chúc những em học giỏi phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau gần như tiếng tiếp thu kiến thức căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ tương đối căng thẳng mệt mỏi. Lúc bấy giờ, đừng ráng ôn thừa mà tác động cho tới ý thức với sức mạnh bản thân. Hãy dành riêng cho bản thân 1 chút ít thời gian nhằm giải trí và lấy lại tinh thần các bạn nhé. Chỉ 10 phút với phần đa bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của Cửa Hàng chúng tôi, các bạn sẽ đã đạt được sự dễ chịu độc nhất vô nhị, chuẩn bị sẵn sàng mang đến bài học kinh nghiệm chuẩn bị tới:

quý khách gồm tiềm năng phát triển thành học viên tốt môn nào?loại đồ dùng làm sao ngủ quên trong lòng hồn bạn?Đân oán công việc và nghề nghiệp tương lai của khách hàng qua phần lớn bức ảnhquý khách hàng đã là bạn nữ sau này của ai trong BTSThử tài với 10 câu hỏi đố vui “cực kỳ xoắn”