12 Tháng Sáu, 2021hanvietfoundation.org✅ Công thức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, ✅ Lớp 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, ✅ Toán học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️0
Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 7

*

TỔNG HỢP.. CÔNG THỨC MÔN TOÁN LỚPhường 7

ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
*
6. Tỉ lệ thức
*Xem thêm: Lời Giải Hay Lớp 6 Toán 6 - Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Bài Tập Toán 6

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

*

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

*

HÌNH HỌC

*
2. Hai đường trực tiếp vuông góc
*
5. Hai mặt đường thẳng tuy vậy song
*

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

*
3. Hai tam giác bởi nhau
*
5. Tam giác cân:
*
*
*
*
*

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁCĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC

*
3. Quan hệ thân cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
*
*
5. Tính hóa học tia phân giác của một góc
*
6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
*
7. Tính hóa học đường trung trực của một quãng thẳng
*
9. Tính chất tía mặt đường cao của tam giác
*
*

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – QUY TẮC “CHUYỂN VẾ”

*

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈLŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

*

TỈ LỆ THỨC, TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

*

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

*

TAM GIÁC BẰNG NHAU

*

THỐNG KÊ

*

QUAN HỆ GIỮA GÓC, CẠNH, ĐƯỜNG XIÊN, HÌNH CHIẾUTRONG TAM GIÁC, BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

*

ĐA THỨC, ĐA THỨC MỘT BIẾN, CỘNG TRỪ ĐA THỨC.NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN

*

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

*

TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC ĐỀU VÀ ĐỊNH LÍ PITAGO

*

CÁC TRƯỜNG HỢPhường BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

*

TÍNH CHẤT CÁC ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN, ĐƯỜNG PHÂN GIÁC,ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

*
*

*
Trước đó

✅ Công thức Toán thù lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐