Bạn đang tìm hiểu về các công thức đạo hàm, từ đạo hàm cơ bản đến đạo hàm cấp cao thì đây chính là một bài viết dành trọn cho bạn. Cụ thể công thức đạo hàm như thế nào, hãy xem ngay dưới đây nhé!


1 Đạo Hàm là gì?

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem đạo hàm là gì nhé!

Đạo hàm được định nghĩa theo 3 loại là Giải Tích ,Hình Học và Vật Lý.Cụ thể:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

13 Công thức đạo hàm 2 biến

Đạo hàm của hàm hai biến, luôn phải chia 2 trường hợp: đạo hàm theo x hoặc đạo hàm theo y. Khi lấy đạo hàm theo biến nào thì biến kia giữ vai trò là hằng số.

Bạn đang xem: Tổng hợp 15 công thức đạo hàm cơ bản đến cấp cao

Hàm 2 biến có 4 đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 2 theo biến x, đạo hàm cấp 2 theo biến y, đạo hàm cấp 2 hỗn hợp xy và đạo hàm cấp 2 hỗn hợp yx.

Đạo hàm cấp 2 theo biến x được lấy từ đạo hàm cấp 1 theo biến x một lần nữa theo x.

Đạo hàm cấp 2 theo biến y được lấy từ đạo hàm cấp 1 theo biến y một lần nữa theo y.

Đạo hàm cấp 2 hỗn hợp xy được lấy từ đạo hàm cấp 1 theo biến x một lần nữa theo y.

Đạo hàm cấp 2 hỗn hợp yx được lấy từ đạo hàm cấp 1 theo biến y một lần nữa theo x.

Xem thêm: Chuyên Đề Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Lớp 10

Vì vậy, Ta có tính chất: đạo hàm cấp 2 hỗn hợp bằng nhau,

tức là: f_xy = f_yx

Trên đây là tổng hợp các công thức đạo hàm từ cơ bản đến nâng cao xin gửi đến bạn đọc.Còn một số công thức nữa sẽ được cập nhật thêm.Chúc các bạn cập nhật được những kiến thức cần thiết cho mình. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và đọc bài.