Không tính quý giá của biểu thức, cho thấy các biểu thức trên bao gồm phân chia không còn đến 2 ko ?

Bài 11.4.

Bạn đang xem: Các bài toán về dấu hiệu chia hết lớp 6

Tổng (hiệu) tiếp sau đây bao gồm phân chia không còn mang lại 2 ko, bao gồm chia không còn đến 5 ko ?

a) 2.3.4.5.6 + 34 ; b) 2.3.4.5.6 – 70.

Bài 11.5.

Cho số A =

*
, số B =
*
; x và y hoàn toàn có thể là chữ

số làm sao biết rằng nhì số A cùng B vừa chia không còn mang lại 2, vừa chia không còn mang lại 5 ?

Bài 11.6.

Điền chữ số vào vết * sẽ được số

*
:

a) Chia không còn mang lại 2 ;

b) Chia không còn đến 5 ;

c) Chia không còn cho cả 2 và 5.

Bài 11.7.

Điền chữ số vào dấu * sẽ được số :

*
:

a) Chia không còn mang đến 2 ;

b) Chia không còn mang lại 5 ;

c) Chia không còn cho cả 2 cùng 5.

Bài 11.8.

Dùng cả tía chữ số 2, 3, 8 để ghxay thành phần đông số có cha chữ số phân chia không còn đến 2.

Bài 11.9.

Dùng cả cha chữ số 7, 0, 5 để ghnghiền thành hầu như số gồm ba chữ số :

a) Chia hết cho 5 ;

b) Chia hết cho cả 2 cùng 5.

Bài 11.10.

Không lấy lệ phân tách, hãy cho thấy thêm số dư của phnghiền phân tách những số dưới đây mang đến 2, đến 5 :

a) 6314; 2109; b) 46 725 ; 717 171.

Bài 11.11.

Tìm số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số, những chữ số tương đương nhau, hiểu được số kia phân tách không còn đến 2,

còn chia cho 5 thì dư 2.

Bài 11.12.

Tìm tập đúng theo những số m phân chia hết cho 2 hiểu được :

a) 26 ≤ m ≤ 38 ; b) 115 ≤ m ≤ 122.

Bài 11.13.

Tìm tập hợp những số p vừa phân tách hết mang lại 2, vừa phân chia hết cho 5 hiểu được :

2000 ≤ p ≤ 2020.

Bài 11.14.

Từ 1 mang lại 1000 gồm từng nào số chia hết mang lại 2, bao nhiêu số phân tách hết mang lại 5 ?

Bài 11.15.

Cho A là tổng những số lẻ tất cả hai chữ số :

A = 11 + 13 + 15 + … + 99.

Không tính cực hiếm của A, hãy cho thấy thêm A là số chẵn giỏi số lẻ.

Bài 11.16.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 105, 106 - Luyện Tập Về Tính Diện Tích

Tổng các số tự nhiên tiếp tục từ là 1 mang lại 2000 có phân chia không còn mang đến 5 ko ?

Bài 11.17.

Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ là một mang đến 2001 gồm chia hết mang đến 2 ko ? Có phân tách không còn mang lại 7