Sở đề ôn tập Toán lớp 7 là tài liệu vô cùng có lợi nhưng mà hanvietfoundation.org hy vọng giới thiệu cho quý thầy cô cùng các bạn học viên tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 7

những bài tập Tân oán 7 tổng thích hợp các câu hỏi Toán thù lớp 7 cơ bạn dạng và nâng cấp giành riêng cho chúng ta học sinh xem thêm, trường đoản cú rèn luyện nhằm củng rứa lại kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Trong khi các bạn đọc thêm Tài liệu tự học môn Tân oán lớp 7. Chúc chúng ta học tập tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các lời giải sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: Tìm X biết:

*

*

Bài 3: Kết trái của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: Tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được trường đoản cú đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: Tìm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai trái vào lời giải sau và sửa lại địa điểm sai:

Bài 12: Tìm x Q, biết:

a. x2 + 1 = 82

b. x2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. Mẹ các bạn Minc gửi chi phí tiết kiệm ngân sách 2 triệu VND theo thể thức “gồm kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, bà mẹ Minch được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất vay hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm ngân sách này.

Bài 14. Theo đúng theo đồng, nhì tổ sản xuất phân tách lãi với nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi từng tổ được phân chia từng nào giả dụ tổng cộng lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong phương diện phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC cùng với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ bên trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các thứ thị của các hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau:

a) Hai góc đối đỉnh thì đều bằng nhau.

b) Hai góc đều bằng nhau cơ mà chung đỉnh thì đối đỉnh.

c) Nếu nhì góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai tuyến phố trực tiếp giảm một mặt đường thẳng máy tía thì hai góc so le vào bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM và ON làm sao để cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) Chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu phát biểu đúng trong những câu sau:

a) Trong một tam giác, quan trọng gồm nhì góc tù hãm.

b) Góc kế bên của tam giác phải là góc tội phạm.

c) Nếu cạnh lòng với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân này bởi cạnh lòng với góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng tê thì nhị tam giác đó cân nhau.

d) Nếu hai cạnh cùng một góc của tam giác này bởi hai cạnh cùng một góc của tam giác kia thì nhì tam giác kia bằng nhau.

Bài trăng tròn. Cho tam giác ABC cân tại A. Điểm D nằm trong cạnh AB, điểm E nằm trong cạnh AC làm sao để cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minc rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bằng tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7centimet, BC = 15cm.Trên cạnh BC mang điểm D làm thế nào cho
*
= 600. Call H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ lâu năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông tốt không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a với lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương thơm của a và b.

c. Lập phương của hiệu a với b.


Bài 23. Cho tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, bao gồm AB = 5cm, BC = 13. Ba con đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau tại O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích S tam giác BOC

Bài 24: Cho tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. call I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách trường đoản cú điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những nhiều thức sau rồi tìm bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tìm một nghiệm của từng nhiều thức sau:a. f(x) = x3– x2 +x -1

b. g(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. h(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Tìm nghiệm của các nhiều thức sau:

a. x2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. x3 + 27

Bài 31. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số như thế nào là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 32. Cho nhị đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Cho nhiều thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Tìm X Để Biểu Thức Nhận Giá Trị Nguyên, Tìm Giá Trị X Nguyên Để A Nhận Giá Trị Nguyên

Bài 34. Cho tam giác ABC vuông sinh hoạt A, bao gồm AB = 5centimet, BC = 13. Ba mặt đường trung tuyến đường AM, BN, CE cắt nhau tại O.