Tuyển tập 24 đề thi test THPT Quốc gia năm 2019 mới nhất của tất cả những môn có đáp án và tệp tin cài đặt về: Tân oán, Văn uống, Anh, Lý, Hóa, Sinch, Sử, Địa của các trường trung học phổ thông Chuim Bắc Ninh, Chuim Vĩnh Phúc,...


Sở 24 đề thi thử THPT Quốc gia 2019 - Tất cả các môn

24. Đề thi demo trung học phổ thông Quốc gia 2019 môn Tân oán Chulặng Vĩnh Phúc lần 1

23. Đề thi test THPT Quốc gia môn Hóa 2019 - TYHH lần 1

22. Đề thi demo THPTQG môn Toán 2019 - trung học phổ thông Toàn Thắng lần 1

21. Đề thi test THPTQG môn Địa 2019 - THPT Chuim Bắc Ninh lần 1 (Giải chi tiết)

đôi mươi. Đề thi demo THPTQG môn Sử 2019 lần 1 - THPT Chuyên Bắc Ninh (Giải chi tiết))

19. Đề thi test THPTQG 2019 môn Sinch - THPT Chuim TP Bắc Ninh lần 1 (Giải đưa ra tiết)

18. Đề thi test THPTQG môn Hóa 2019 - THPT Chulặng Thành Phố Bắc Ninh lần 1 (Giải chi tiết)

17. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2019 lần 1 - trung học phổ thông Chulặng Bắc Ninh (Giải chi tiết)

16. Đề thi demo THPTQG môn Anh 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1 (Giải bỏ ra tiết)

15. Đề thi test trung học phổ thông QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - ngôi trường THPT Đoàn Thượng

14. Đề thi demo THPT QG môn Lý lần một năm 2019 - trung học phổ thông Đoàn Thượng

13. Đề thi demo THPT QG môn Tân oán lần một năm 2019 - THPT Yên Mỹ - Hưng Yên 

12. Đề thi demo THPTQG 2019 môn Văn - THPT Chuyên Thành Phố Bắc Ninh lần 1 (Giải chi tiết)

11. Đề thi thử THPT QG môn Anh lần một năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

10. Đề thi demo THPTQG môn Toán 2019 - trung học phổ thông M.V Lômônôxốp lần 1

9. Đề thi demo THPTQG 2019 môn Tân oán - trung học phổ thông Chuim Hùng Vương

8. Đề thi test THPTQG môn Tân oán 2019 - THPT Đoàn Thượng lần 1

7. Đề thi test THPTQG 2019 môn Toán THPT Chulặng Bắc Giang lần 1

6. Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tân oán THPT Chuim Thành Phố Bắc Ninh lần 1 (Giải chi tiết)

5. Đề thi demo THPTQG môn Hóa 2019 bao gồm video clip chữa - thầy Tùng

4. Đề thi test THPT Quốc gia môn Địa 2019 - thầy Nam (Có video chữa)

3. Đề thi test trung học phổ thông Quốc gia môn Lý 2019 gồm video clip chữa trị - thầy Toản

2. Đề thi test THPTQG môn Sử 2019 - Cô Lê Thị Thu (Có video chữa)


1. Đề thi test THPTQG môn Sinh 2019 - Có đoạn Clip chữa trị (Thầy Nguyễn Đức Hải)

=> Theo dõi đề thi test THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn mới nhất được update trên đây: https://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-e16.html

Theo TTHN