Đối với dạng toán khảo sát đồ thị hàm số, phần vẽ đồ thị cần phải chính xác nhất là nó có vị trí quan trọng đối với các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số và cụ thể hơn đó chính là dạng toán biện luận số nghiệm của phương trình bằng phương pháp đồ thị.

Bạn đang xem: Tổng hợp biện luận số nghiệm của phương trình theo m

Bài toán:

a) Vẽ đồ thị (C) của hàm số y = f(x).

Bạn đang xem: biện luận số nghiệm của phương trình theo m

b) Dùng đồ thị (C) biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình g(x; m) = 0

Cách giải:

Biến đổi phương trình g(x; m) = 0 ra dạng: f(x) = m; f(x) = h(m); f(x)= kx+m; f(x)=m(x-a)+b

Trong đó k, a, b là các hằng số và h(m) là hàm số theo tham số m

1) y = m là đường thẳng luôn vuông góc với trục Oy

2) y = h(m) cũng là đường thẳng vuông góc với Oy.

3) y = kx + m là đường thẳng song song với đường thẳng y = kx và cắt trục Oy tại điểm M(0; m).

Xem thêm: Đáp Án Toán Khối D 2012 Và Đáp Án (Chính Thức Của Bộ), Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối D Năm 2012

4) y = m(x – a) + b là đường thẳng luôn đi qua điểm cố định I(a; b) và có hệ số góc là m. Do đó đường thẳng ấy quay quanh điểm I.

*

*

Tham khảo: Kiến thức ENTP Là Gì? Tính Cách ENTP Có Gì Đặc Biệt?

*

Nhìn vào đồ thị ta có:

+ m7: có 2 nghiệm

+ m = -1 hoặc m = 7: có 1 nghiệm

+ -1Kiến thức phân tích bài đất nước đoạn 1 | Bán Máy Nước Nóng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tham khảo: Kiến thức ENTP Là Gì? Tính Cách ENTP Có Gì Đặc Biệt?

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 – Xem ngay