- Nếu (a > 0) thì (ax + b > 0)( Leftrightarrow x > - dfracba) đề nghị (S = left( - dfracba; + infty ight) e emptymix ) .

- Nếu (a 0)( Leftrightarrow x 0) gồm dạng $0x + b > 0$

+ Với (b > 0) thì (S = mathbbR.)

+ Với (b le 0) thì (S = emptyset .)
Bạn đang xem: Bất phương trình vô nghiệm khi nào

Từ phương pháp biện luận bất phương thơm trình bậc nhất một ẩn ta thấy:

Nếu (a = 0) với (b le 0) thì bất pmùi hương trình vô nghiệm.


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất pmùi hương trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ gồm bao nhiêu nghiệm nguim lớn hơn ( - 10?)


Tổng những nghiệm ngulặng của bất pmùi hương trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng những nghiệm nguim của bất phương thơm trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:
Tìm tất cả những quý giá thực của tđam mê số (m) nhằm hệ bất pmùi hương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) tất cả nghiệm tốt nhất.


Hệ bất pmùi hương trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm khi và chỉ còn khi:


Tìm toàn bộ những giá trị của tsay mê số (m) nhằm bất phương thơm trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với đa số (left| x ight|Xem thêm: Đoàn Trường Thpt Nguyễn Chí Thanh Huế, Trường “Làng” Có Nhiều Thí Sinh Đạt Điểm Cao