PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ - GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ BÀI TOÁN PHỤ

A. Giải với biện luận pmùi hương trình

lấy một ví dụ minc họa

Bài 1: Với ttê mê số nghỉ ngơi hệ pmùi hương trình bậc hai

Cho phương thơm trình (mx^2 - 2left( m - 2 ight)x + m - 3 = 0) (1) cùng với m là tham số. Biện luận theo m sự tất cả nghiệm của phương trình (1).

Giải

Cách 1:

+) Nếu (m = 0) nắm vào (1) ta gồm (4x - 3 = 0 Leftrightarrow x = frac34)

Cách 2 :

+) Nếu (m e 0). Lập biệt số (Delta " = left( m - 2 ight)^2 - mleft( m - 3 ight) = - m + 4)

(Delta " 4:) Phương thơm trình (1) vô nghiệm

(Delta " = 0 Leftrightarrow - m + 4 = 0 Leftrightarrow m = 4:) Pmùi hương trình (1) có nghiệm kép

(x_1 = x_2 = frac - b"a = fracm - 2m = frac4 - 24 = frac12)

(Delta " > 0 Leftrightarrow - m + 4 > 0 Leftrightarrow m 4:) Phương trình (1) vô nghiệm

(m = 4:) Pmùi hương trình (1) bao gồm nghiệm kxay (x = frac12)

(0 e m 2:) Phương thơm trình (2) vô nghiệm.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay