hanvietfoundation.org ra mắt đặc điểm bất đẳng thức, bất đẳng thức chứa lốt quý hiếm tuyệt vời và hoàn hảo nhất 1) cùng từng vế nhì bất đẳng thức cùng chiều , được bất đẳng thức bắt đầu thuộc chiều với những bất đẳng thức đã cho: Loading... <…>


hanvietfoundation.org ra mắt đặc thù bất đẳng thức, bất đẳng thức chứa vết quý hiếm xuất xắc đối

1) cùng từng vế nhị bất đẳng thức thuộc chiều , được bất đẳng thức mới cùng chiều với những bất đẳng thức đã cho:


a>b , c a-c>b+d

Chú ý:không được trừ thuộc vế nhị bất đẳng thức cùng chiều.

Bạn đang xem: Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

2) Trừ từng vế hai bất đẳng thức trái hướng , được bất đẳng thức bắt đầu cùng chiều cùng với bất đẳng thức bị trừ:

a>b, c>0 => ac>bc

3)Tính chất đối chọi điệu của phép nhân :

a.Nhân nhị vế của bất đẳng thức với thuộc một số dương :

a>b, c>0 => ac>bc

b.Nhân nhị vế của bất đẳng thức cùng với thuộc một số trong những âm với đổi chiều của bất đẳng thức :

a>b, c>0 =>aca>b≥0,c>d≥0=>ac>bd

5) Nâng lên lũy thừa bậc nguim dương hai vế của bất đẳng thức :

a>b>0 =>a^n>b^n

a>b a^n>b^n cùng với n lẻ

IaI > IbI a^n>b^n với n chẵn

6) So sánh nhị lũy thừa cùng cơ số cùng với số nón nguyên dương :

Nếum>n>0thì : a>1 => a^m > a^n

a=1 =>a^m = a^n

0 a^m b, ab > 0 => 1/a

Tính chất của bất đẳng thức


Để dễ dàng, ta quy ước giải pháp gọi:

§ Hai bất đẳng thức dạnga>bvàc>dđược Hotline làthuộc chiều(với nhau).

Xem thêm: Tuyển Tập 60 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 7 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7

§ Hai bất đẳng thức dạnga>bvàcdđược hotline làngược chiều(cùng với nhau).


Bất đẳng thức đựng vết quý hiếm giỏi đối


Từ định nghĩa quý hiếm hoàn hảo, ta suy ra các đặc điểm sau:

*

*
Các bài xích tân oán rút ít gọn trong đề thi vào 10 thủ đô hà nội, chuyên Sư phạm với chuyên Ngữ những năm

*
Sơ đồ vật bốn duy về hình học Oxyz

Góc đối đỉnh cùng hai tuyến phố trực tiếp vuông góc hình học tập 7

Phiếu bài bác tập hệ thức về cạnh với con đường cao trong tam giác vuông lớp 9

Công thức giải nkhô hanh hình học tập không khí