Dưới đó là bài xích tập tương quan mang đến so với nhiều thức thành nhân tử . Gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải đa số từ phần đa câu cơ bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho chúng ta vừa phải tương đối hoàn toàn có thể làm được. Sau cùng là hướng dẫn giải cụ thể và đáp án . Các các bạn thuộc xem thêm với Kiến nhé .

Bạn đang xem: Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử đủ phương pháp

I. Tân oán lớp 8: Những bài tập trắc nghiệm đối chiếu nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm quý giá y thỏa mãn 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 với y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích đa thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: Hướng dẫn giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn lời giải D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

khi đó cùng với x = 3 và y = 1, ta gồm A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn đáp án B

Bài 7:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn giải đáp C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn lời giải A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Gợi Ý Giải Đề Thi Thử Trắc Nghiệm Môn Toán 2017 Môn Toán Trắc Nghiệm

Chọn giải đáp A

những bài tập tương quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến soạn khá đầy đủ cùng cụ thể, ước ao rằng nó để giúp đỡ chúng ta ôn tập tốt nhằm sẵn sàng kiến thức nhằm soát sổ và thi học tập kì . Các bạn hãy làm đi làm việc lại thật nhiều lần nhằm nâng cao năng lực của phiên bản thân, để rất có thể làm được những bài xích toán thù nặng nề . Chúc các bạn thành công xuất sắc bên trên tuyến phố học tập.