Bài viết bao hàm những dạng bài xích toán cơ bạn dạng và nâng cấp về đa thức nlỗi Rút gọn cùng các thắc mắc prúc, Phân tích nhiều thức thành nhân tử, Tìm x, Nhân - phân chia nhiều thức...để những em ôn tập với củng nỗ lực kiến thức
Bạn đang xem: Bài tập về đa thức lớp 7 có đáp án

MỘT SỐ BÀI TẬP. VỀ ĐA THỨC

 

Dạng 1: Rút ít gọn với những câu hỏi phụ:

Bài 1: Rút gọn gàng những biểu thức sau:

(eginarrayla)(x - 8)(x^2 - 2x + 9) + (x + 1)^3\b)(2x - 1)^2 - 3(x - 1)(x + 2) - (x - 3)^2\c)2(x + 2)(x - 2) + (x + 3)(2x - 1)\d)(x - 2)(2x - 1) - 3(x + 1)^2 - 4x(x + 2)endarray)

Bài 2: Cho biểu thức: (A = (x - 4)(x + 3) - (3 - x)^2)

a) Rút gọn gàng biểu thức A

b) Tính giá trị biểu thức khi (left| x - 1 ight| = 0,5)

c) Tìm x nhằm A = 2

Bài 3: Cho biểu thức: (;A = 2(3x + 1)(x - 1) - 3(2x - 3)(x - 4))

a) Rút gọn gàng biểu thức A

b) Tính giá trị của A tại x = -2

c) Tìm x để A = 0

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:

Bài 1: Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:

a/. 36 – 12x + x2

b/. xy + xz + 3y + 3z

c/. x2 – 16 – 4xy + 4y2

d/. x2 – 5x – 14 (ĐS: 7; 2)

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/. x2 + 2x – 15 (ĐS: 3; -5)

b/. 3x2 – 5x – 2 (ĐS: 1/3; 2)

c/. 2x2 – 6x + 4 (ĐS: 4; 2)

d/. x2 – x – 2004. 2005 (ĐS: 2004; 2005)

e/. 5x2 + 6xy + y2 (ĐS: 3y; 2y)

Bài 3: Phân tích thành nhân tử: F(x) = x3 – x2 – 4

Giải:

Ta thấy 2 là nghiệm của F(x) vì F(2) = 0

Theo hệ trái của định lý Bơdu thì F(x) x – 2

Dùng sơ vật Hoocne để tìm kiếm nhiều thức thương Khi phân chia F(x) cho x – 2

 

– 1

 -1

0

 – 4

 

1

1

2

0

Vậy F(x) = (x – 2)(x2 + x + 2)

Bài 4: Phân tích thành nhân tử:

(eginarrayla)x^2 - 10x + 25\b)x^2 - 64\c)25(x + y)^2 - 16(x - y)^2\d)x^4 - 1\e)2xy + 3z + 6y + xz\f)5x^2 + 5xy - x - yendarray)


Bài 5: Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:

(eginarrayla)x^2 - 2xy + y^2 - xy + yz\b)y - x^2y - 2xy^2 - y^3\c)x^2 - 25 + y^2 + 2xy\d)(x + y)^2 - (x^2 - y^2)\e)x^2 + 4x - y^2 + 4\f)2xy - x^2 - y^2 + 16endarray)

Bài 6: Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:

(eginarrayla)x^2 + 8x + 7\b)x^2 - 5x + 6\c)x^2 + 3x - 18\d)3x^2 - 16x + 5endarray)

Dạng 3: Tìm số không biết:

Bài 7: Tìm x biết:

(eginarrayla)x(2x - 7) - 2x(x + 1) = 7\b)3x(x + 8) - x^2 - 2x(x + 1) = 2\c)3x(x - 7) - 2(x - 7) = 0\d)7x^2 - 28 = 0\e)(2x + 1) + x(2x + 1) = 0\f)2x^3 - 50x = 0endarray)

Dạng 4: Chia đa thức, phân tách đơn thức:

Bài 8: Thực hiện tại phép chia

(eginarrayla)(15x^3y^2 - 6x^2y - 3x^2y^2):6x^2y\b)left( - frac34x^2y + 5xy^2 - frac27xy ight):left( frac - 44xy ight)\c)(4x^2 - 9y^2):(2x - 3y)\d)(x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3):(x^2 - 2xy + y^2)endarray)

Bài 9: Thực hiện nay phép chia
Xem thêm: Đồ Thị Hàm Số Lũy Thừa Hay, Chi Tiết Nhất, Đồ Thị Hàm Số Lũy Thừa

(eginarrayla)(x^4 - 2x^3 + 2x - 1):(x^2 - 1)\b)(8x^3 - 6x^2 - 5x + 3):(4x + 3)\c)x^3 - 3x^2 + 3x - 2):(x^2 - x + 1)\d)(2x^3 - 3x^2 + 3x - 1):(x^2 - x + 1)endarray)

Bài 10: Tìm x để phnghiền phân tách là phép phân tách hết

(eginarrayla)x^3 + x^2 + x + a vdots x + 1\b)2x^3 - 3x^2 + x + a vdots x + 2\c)x^3 - 2x^2 + 5x + a vdots x - 3\d)x^4 - 5x^2 + a vdots x^2 - 3x + 2endarray)

Tải về