Nhằm cung ứng bank thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Tân oán lớp 10 góp học sinh tập luyện trong quy trình tiếp thu kiến thức, hanvietfoundation.org giới thiệu mang đến các em tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu tất cả 489 trang với những câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Tân oán 10 bao gồm giải đáp, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm vào công tác Đại số 10 và Hình học 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tư liệu cỗ trắc nghiệm Tân oán 10:I. ĐẠI SỐChương thơm 1. MỆNH ĐỀ – TẬP.. HỢP..1 MỆNH ĐỀ.I. Phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề hòn đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬPhường HỢPhường.I. Khái niệm tập vừa lòng.II. Tập hợp nhỏ.III. Tập đúng theo cân nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP. TẬP HỢPhường.I. Giao của nhị tập vừa lòng.II. Hợp của hai tập hòa hợp.III. Hiệu với phần bù của nhì tập đúng theo.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP. HỢP SỐ.I. Các tập đúng theo số đã học tập.II. Các tập hòa hợp nhỏ thường được sử dụng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.I. Số khoảng.II. Quy tròn số sấp xỉ.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương thơm 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự biến thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc nhì.II. Chiều đổi mới thiên của hàm số bậc nhị.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Tóm tắt lý thuyết.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức thân mức độ vừa phải công với vừa đủ nhân – bất đẳng thức Cô-say đắm.II. Bất đẳng thức chứa vết giá trị hoàn hảo.III. những bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Khái niệm bất phương trình một ẩn.II. Một số phép đổi khác bất phương trình.III. bài tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về dấu nhị thức bật duy nhất.II. Xét dấu tích, thương thơm những nhị thức số 1.III. bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.I. Bất phương thơm trình bậc nhất hai ẩn.II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương thơm trình bậc nhất nhị ẩn.III. Hệ bất phương thơm trình bậc nhất nhị ẩn.IV. Áp dụng vào bài xích toán kinh tế tài chính.V. các bài tập luyện trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vết của tam thức bậc nhị.II. Bất pmùi hương trình bậc nhị một ẩn.III. các bài luyện tập trắc nghệm.Cmùi hương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung với góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Giá trị lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.III. Quan hệ giữa những giá trị lượng giác.IV. những bài tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Công thức cùng.II. Công thức nhân đôi.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng các thành tích.IV. Những bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương thơm 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Tóm tắt định hướng.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Tóm tắt kim chỉ nan.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt triết lý.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.Chương thơm 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính hóa học.III. Giá trị lượng giác của những góc đặc biệt.IV. Góc giữa nhì véctơ.V. các bài tập luyện trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các tính chất của tích vô phía.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. những bài tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ lâu năm mặt đường trung tuyến đường.IV. Công thức tính diện tích S tam giác.V. bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁPhường. TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi T Hi Thử Môn Toán, Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Tngày tiết.II. những bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP..I. Tóm tắt kim chỉ nan.II. Bài tập trắc nghệm.

Tải tài liệu