Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm cấp số cộng cấp số nhân có lời giải

Câu 1: Công thức nào sau đây đúng với cấp số cộng có số hạng đầu là \(u_1\), công sai \(d\ne0\)

A. \(u_n=u_1+d\) B. \(u_n=u_1+(n-1)d\)

C. \(u_n=u_1-(n+1)d\) D. \(u_n=u_1+(n-1)d\)

Câu 2: Cho cấp số cộng có số hạng đầu là \(u_1=\dfrac{-1}{2}\), công sai \(d=\dfrac{1}{2}\). Năm số hạng đầu tiên liên tiếp của cấp số này là:

A. \(\frac{{ - 1}}{2};0;1;\frac{1}{2};1\)

B. \(\frac{{ - 1}}{2};0;\frac{1}{2};0;1\)

C. \(\frac{1}{2};1;\frac{3}{2};2;\frac{5}{2}\)

D. \(\frac{{ - 1}}{2};0;\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}\)

*

*
*

*

*
*
*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!


Xem thêm: Tỉ Số Thể Tích Khối Lăng Trụ, Cách Tính Tỉ Số Thể Tích Hai Khối Chóp Cực Hay

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021