Giới thiệu, câu chữ môn học

Môn học này trình bày mang đến sinc viên các khái niệm toán học cơ sở cần thiết cho các Lĩnh Vực Chuyên ổn Môn Điện Điện Tử, chẳng hạn: Giải Tích Mạch Điện, Xử lý Tín Hiệu và Hệ Thống Điều Khiển…Cung cấp cho học viên số đông kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về Đại số tuyến tính với cách vận dụng đều kiến thức học tập được trong số bài toán trong kỹ thuật. điều đặc biệt quyên tâm đến những áp dụng của đại số tuyến tính vào việc giải quyết và xử lý một bài xích toán thực tiễn.* Nội dung cầm tắt môn học- Chuổi Fourier, - Tích phân Fourier , - Phép biến đổi Fourier, - Phép thay đổi Laplace, - Phép biến đổi Laplace ngược; - Ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào Phương thơm trình Vi Phân và Giải Tích Mạch Điện; - Hàm Giải Tích, - Chuổi Hàm Phức; - Lý thuyết Thặng Dư và Ánh Xạ Bảo Giác.Nội dungCmùi hương 1 Chuổi Fourier1.1. Hàm tuần hòan.1.2. Các cách làm Euler.1.3. Các cách làm không giống của hệ số Fourier.1.4. Khai triển chào bán kỳ.1.5. Các dạng không giống của chuổi Fourier.1.6. Ứng dụng của chuổi FourierChương 2 Tích phân Fourier với chuyển đổi Fourier2.1. Định nghĩa tích phân Fourier.2.2. Tính hóa học của đổi khác Fourier2.3. Áp dụng của tích phân và thay đổi Fourier.2.4. Hàm bất thường cùng đổi khác Fourier2.5. Từ tích phân Fourier mang lại phxay chuyển đổi Laplace.Chương thơm 3 Phxay chuyển đổi Laplace3.1. Định nghĩa .3.2. Biến đổi Laplace của các hàm phổ cập.3.3. Các tính chất của phxay biến hóa Laplace.3.4. Các cặp thay đổi Laplace thông dụng.3.5. Bảng các đặc điểm của phép thay đổi Laplace.Cmùi hương 4 Phxay đổi khác Laplace ngược4.1. Định nghĩa .4.2. Biến đổi Laplace ngược của một số hàm phổ biến.4.3. Các đặc thù của phnghiền biến hóa Laplace ngược.4.4. Tích chập.4.5. Knhì triển Heaviside.Chương 5 Ứng dụng phxay biến hóa Laplace vào Phương thơm trình vi phân5.1. Phương thơm trình vi phân cấp cho 1.5.2. Pmùi hương trình vi phân cấp cho 2.5.3. Hệ phương thơm trình vi phân,5.4. Ứng dụng vào cơ học tập.Chương 6 Ứng dụng phép chuyển đổi Laplace vào Giải tích Mạch điện6.1. Đại cưng cửng.6.2. Các hàm không bình thường.6.3. Biến đổi Laplace của các hàm bất thường.6.4. Quan hệ Áp-Dòng trong miền –t và vào miền –s.6.5. Định biện pháp Kirchhoff vào miền –t với vào miền –s.6.6. Tổng trnghỉ ngơi với tổng dẫn miền –s.6.7. Mạch miền –s .6.8. Hàm truyền.6.9. Giải mạch bằng hàm truyền Khi điều kiện đầu khác ko.Nội dungCmùi hương 7 Hàm Giải tích7.1. Hàm biến hóa phức.7.2. Giới hạn cùng liên tục.7.3. Đạo hàm.7.4. Điều kiện Cauchy-Riemann7.5. Các đặc thù của hàm giải tích.7.6. Các hàm phức sơ cấp cho.Chương thơm 8 Tích phân phức8.1. Tích phân con đường phức.8.2. Công thức tích phân Cauchy8.3. Công thức tích phân Poisson.Chương thơm 9 Chuổi hàm phức9.1. Chuổi hàm phức.9.2. Chuổi hàm phức quy tụ phần nhiều.9.3. Chuổi lũy quá.9.4. Chuổi Taylor.9.5. Chuổi Laurent.Chương 10 Lý tngày tiết thặng dư10.1. Các điểm phi lý cô lập.10.2. Thặng dư.10.3. Định lý thặng dư.10.4. Thặng dư tại các rất.10.5. Zero với rất cấp m.Chương 11 Ứng dụng của định hướng thặng dư11.1. Tính tích phân xác định,11.2. Tích phân Laplace ngược.11.3. Tiêu chuẩn chỉnh bất biến.Chương thơm 12 Phnghiền biến hóa bảo giác12.1. Biểu diễn hình học tập của hàm phức.12.2. Phép biến đổi bảo giác.12.3.


Bạn đang xem: Bài tập toán kỹ thuật có lời giải


Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2018, Bộ Đề Cương Ôn Tập Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019

Phnghiền biến đổi song tuyến tính.12.4. Biến nửa mặt phẳng thành hình tròn trụ đơn vị chức năng.Nội dung giới hạn mang lại khám nghiệm vào giữa kỳ (tập trung)Chương thơm 1,2,3,4.Số giờ sinc viên cần chuẩn bị : 10 giờNội dung thi cuối kỳ (tập trung) : Chương thơm 5 đến 12.Số giờ sinc viên cần chuẩn bị : 30 giờ

Kết quả cần giành được

Có cơ sở tóan học cần thiết để học các môn nhỏng : Mạch Điện, Hệ Thống Điều Khiển và Tín hiệu.Được đào tạo theo ngành rộng để có nền tảng chắc rằng về Toán Kỹ Thuật.Hiểu và có tài năng ứng dụng toán học vào Kỹ Thuật Điện Điện Tử.

Tài liệu xem thêm

<1> Giáo Trình Chính (sẽ hoàn thành năm 2010) NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Toán Kỹ Thuật Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minh<2> C-R WYLIE & L-C BARRETT Advanced Engineering Mathematics Mc GrawHill Inc – 2005<3> NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Phép Biến Đổi Laplace Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minch - 2008<4> NGUYỄN-KIM-ĐÍNH Hàm Phức và Ứng Dụng Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp Hồ Chí Minch - 2008