- Chọn bài xích -Bài 1: Msinh hoạt rộng lớn tư tưởng phân sốBài 2: Phân số bởi nhauBài 3: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân sốBài 4: Rút ít gọn gàng phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng chủng loại nhiều phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: So sánh phân sốBài 7: Phnghiền cộng phân sốBài 8: Tính chất cơ bạn dạng của phnghiền cùng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phnghiền trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: Tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phxay chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm quý giá phân số của một số trong những đến trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một số biết quý hiếm một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: Tìm tỉ số của nhì sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu thứ phần trămÔn tập cmùi hương 3 (Câu hỏi - Bài tập)Ôn tập cuối năm phần số học

Xem toàn thể tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán thù 6 Bài 5: Quy đồng mẫu mã các phân số giúp cho bạn giải các bài xích tập trong sách giáo khoa tân oán, học tập tốt tân oán 6 sẽ giúp đỡ chúng ta tập luyện kỹ năng suy đoán hợp lý và phải chăng và hợp lô ghích, xuất hiện năng lực áp dụng kết thức tân oán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 2 Bài 5 trang 17: Hãy điền số thích hợp vào ô vuông

*

Lời giải

Ta bao gồm

*

Trả lời câu hỏi Tân oán 6 Tập 2 Bài 5 trang 17:

a) Tìm BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

Bạn đang xem: Bài tập quy đồng mẫu số lớp 6

b) Tìm các phân số lần lượt bởi

*
nhưng mà thuộc gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Lời giải

a) Ta có 8 = 23

Các quá số tầm thường cùng riêng biệt là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn nhất của 3 là một trong.

Số mũ lớn số 1 của 5 là 1

khi kia : BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120


*

Trả lời câu hỏi Tân oán 6 Tập 2 Bài 5 trang 18:

a) Điền vào địa điểm trống để quy đồng chủng loại các phân số:

*

– Tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– Tìm vượt số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử với mẫu mã của mỗi phân số cùng với thừa số phụ tương ứng:


*

b) Quy đồng chủng loại các phân số:

*

Lời giải

a) – Tìm BCNN( 12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– Tìm vượt số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử cùng mẫu của từng phân số cùng với quá số phụ tương ứng;

*

b)

*

– BCNN(44,18, -36)

44 = 22.11

18 = 2.32

-36 = 22.3.(-3)

BCNN(44,8, -36) = 23.32.11 = 792

– Thừa số phụ

792 : 44 = 18

792 : 18 = 44

792 : (-36) = -22

– Nhân tử cùng mẫu mã của từng phân số cùng với thừa số phụ tương ứng


*

Bài 28 (trang 19 SGK Toán thù 6 tập 2): a) Quy đồng mẫu các phân số sau:

b) Trong các phân số sẽ cho, phân số làm sao không về tối giản? Từ nhấn xét đó, ta có thể quy đồng chủng loại những phân số này như vậy nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: Tìm BCNN của 16, 24, 56 để gia công MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

⇒ BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã.

– Thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– Thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– Thừa số phú của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử với mẫu của mỗi phân số với quá số phú tương ứng:

b) Trong những phân số bên trên
là phân số chưa về tối giản.

Do kia nỗ lực do quy đồng tía phân số , ta có thể quy đồng cha phân số
.

+ Tìm BCNN(16; 24; 8):

16 = 24; 24 = 23.3; 8 = 23

Suy ra BCNN(16; 24; 8) = 24.3 = 48.


+ Tìm quá số phụ:

48 : 16 = 3

48 : 24 = 2

48 : 8 = 6.

+ Quy đồng chủng loại số:

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng chủng loại những phân số sau:

*

Lời giải

Nhận xét: Các phân số đã mang lại các sống dạng tối giản.

a)

Mẫu số chung là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số prúc của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Do đó:

*

b)

Mẫu số bình thường là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Do đó:

*

c) -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Do đó:

*

Bài 30 (trang 19 SGK Toán thù 6 tập 2): Quy đồng chủng loại những phân số sau:

*

Lời giải:

a) Các phân số đầy đủ tối giản và gồm chủng loại số dương.

Mẫu số tầm thường là BCNN (1trăng tròn, 40) = 1đôi mươi.

Quy đồng mẫu mã số:

*

b) Rút ít gọn

*

Mẫu số tầm thường là BCNN (73; 13) = 949.

Quy đồng mẫu số

*

c) Cả cha phân số phần lớn buổi tối giản với mẫu mã số dương.

Mẫu số phổ biến là BCNN (30,60,40) = 120.

Quy đồng chủng loại số:

*

d) Các phân số phần đa về tối giản.

Mẫu số chung là BCNN(60, 18, 90) = 180.

Quy đồng chủng loại số:

*

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Hai phân số sau đây có đều bằng nhau không?

*

Lời giải:

Ta đưa toàn bộ các phân số về dạng về tối giản rồi đối chiếu chúng.

*

Giải bài tập Toán thù 6 Tập 2 | Để học xuất sắc Toán 6 Tập 2

Cmùi hương 3: Phân số

Bài 5: Quy đồng chủng loại các phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán thù 6 tập 2): Quy đồng mẫu mã những phân số:

*

Lời giải:

a) Các phân số số đông về tối giản. Mẫu số thông thường là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phú của 7 là 9, của 9 là 7, của 21 là 3. Do đó:

*

b) Các phân số phần nhiều buổi tối giản. Mẫu số chung: 23.3.11 = 264. Do đó:

*

*

Lời giải:

a)

*

Mẫu số thông thường là BCNN (đôi mươi, 30, 15) = 60.

Quy đồng chủng loại số :

*

b) Ta có:

*

Mẫu số thông thường là BCNN(35 ; đôi mươi ; 28) = 22.5.7 = 140.

Quy đồng mẫu mã số :


*

*

Lời giải:

a)

*

b) Mẫu số phổ biến là BCNN (5, 6) = 30. Do đó:

*

c) Mẫu số tầm thường là BCNN (7, 15) = 105. Do đó:

*

*

Lời giải:

a)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng các phân số

*

Mẫu số chung là BCNN(6, 5, 2) = 30

*

b)

+ Rút gọn:

*

+ Quy đồng các phân số

*

Mẫu số thông thường là BCNN (5, 8, 9) = 360.

*
*
*

Cho hàng những phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán thù nhấn phân số thứ từ của hàng đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết vần âm ngơi nghỉ dãy đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số bình thường bằng 10.

Do đó phân số tiếp theo yêu cầu điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng chủng loại số với chủng loại số bình thường bởi 12.

Do kia phân số tiếp theo sau yêu cầu điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu mã số với mẫu số bình thường bởi 40.

Do kia phân số tiếp sau phải điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng chủng loại số với mẫu số thông thường bằng đôi mươi.

Do đó phân số tiếp sau phải điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số tầm thường bởi 12.

Do kia phân số tiếp theo sau nên điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu số cùng với mẫu số thông thường bằng 18.

Do kia phân số tiếp theo đề xuất điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng mẫu số cùng với chủng loại số thông thường bởi 14.

Do đó phân số tiếp theo cần điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng mẫu mã số cùng với mẫu số thông thường bằng 18.

Do kia phân số tiếp theo sau đề nghị điền là

Vậy điền các chữ cái tương xứng với những kết quả ta được:

Đó là nhị địa điểm HỘI AN cùng MỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa thế giới vào khoảng thời gian 1999.

Cho hàng các phân số sau:

Hãy qui đồng mẫu mã những phân số của từng hàng rồi đoán dấn phân số thứ trường đoản cú của hàng đó; viết nó dưới dạng buổi tối giản rồi viết vần âm nghỉ ngơi hàng đó vào ô …

Lời giải:

+ Ô chữ N: Quy đồng mẫu mã số với chủng loại số thông thường bởi 10.

Do kia phân số tiếp theo sau bắt buộc điền là

+ Ô chữ H: Quy đồng chủng loại số với mẫu mã số chung bởi 12.

Do kia phân số tiếp theo sau bắt buộc điền là

+ Ô chữ Y: Quy đồng mẫu số cùng với mẫu số tầm thường bởi 40.

Do đó phân số tiếp sau bắt buộc điền là

+ Ô chữ O: Quy đồng mẫu mã số với mẫu mã số bình thường bởi đôi mươi.


Do kia phân số tiếp theo sau bắt buộc điền là

+ Ô chữ M: Quy đồng chủng loại số với mẫu số bình thường bằng 12.

Do đó phân số tiếp sau đề nghị điền là

+ Ô chữ S: Quy đồng mẫu số với mẫu số chung bởi 18.

Do kia phân số tiếp sau đề xuất điền là

+ Ô chữ A: Quy đồng chủng loại số cùng với mẫu mã số tầm thường bằng 14.

Do kia phân số tiếp sau bắt buộc điền là

+ Ô chữ I: Quy đồng chủng loại số với mẫu số bình thường bằng 18.

Xem thêm: 30 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Hsg Toán Lớp 5 Nâng Cao, 250 Bài Toán Chọn Lọc Lớp 5

Do đó phân số tiếp sau bắt buộc điền là

Vậy điền những chữ cái tương xứng cùng với những tác dụng ta được:

Đó là nhị địa danh HỘI AN với MỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa truyền thống thế giới vào khoảng thời gian 1999.