Các bài bác tập chuẩn hóa tài liệu tương quan cho phụ thuộc hàm, tìm khóa, xác định dạng chuẩn chỉnh của quan hệ tình dục kèm giải mã nhằm các bạn tất cả xem thêm để giải quyết và xử lý những bài bác toán thù của chúng ta.

Bạn đang xem: Bài tập phụ thuộc hàm có lời giải


các bài tập luyện 1

Cho một lược đồ vật CDDL quan hệ với các ở trong tính $A, B, C, D, E, I$. Giả sử lược trang bị có các nhờ vào hàm sau:

$A khổng lồ D$$AB lớn E$$BI o lớn E$$CD o lớn I$$E o C$

Tính bao đóng của tập ở trong tính $A, E$


các bài tập luyện 2

Cho lược đồ quan hệ nam nữ $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ với các phụ thuộc vào hàm $F = D o A, E o lớn BAH, A lớn FC, B o lớn FC, H o lớn E, F o G$. Hãy tìm toàn bộ các khóa của R.


các bài tập luyện 3

Cho quan hệ nam nữ $r(A, B, C)$ gồm bao gồm 4 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Thấy được các phụ thuộc vào hàm thỏa mãn do quan hệ nam nữ nêu trên.


Những bài tập 4

Cho dục tình $r$ tất cả 5 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minch các nhờ vào hàm như thế nào tiếp sau đây thỏa mãn hoặc ko thỏa mãn vào quan hệ nam nữ r:

$A lớn D$$AB lớn D$$C lớn BDE$$E lớn A$$A o lớn E$

những bài tập 5

Cho quan hệ sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Với các nhờ vào hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các câu hỏi sau:

a/ Nếu chọn dept_no làm khóa, hãy nêu dạng chuẩn chỉnh tối đa cơ mà tình dục bên trên đạt được.

b/ Hãy tìm cách chuyển dục tình bên trên về dạng chuẩn 3.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 121 Sgk Toán 12 1, Giải Bài 1 Trang 121


các bài tập luyện 6

Cho lược thiết bị tình dục $R = A, B, C, D, E, F$ cùng với tập phụ thuộc hàm:

$A khổng lồ CD$$AB lớn F$$D o E$

a/ Hãy cho thấy $R$ ở dạng chuẩn cao nhất nào? Giải ưa thích tại sao?

b/ Nếu R không nghỉ ngơi dạng chuẩn chỉnh 3 thì hãy phân chảy $R$ thành những lược thiết bị quan hệ nhỏ phần lớn làm việc dạng chuẩn chỉnh 3 (cần nêu rõ quy trình phân tung này).
*

*


Chúng tôi sử dụng tài liệu cookies nhằm nâng cao thưởng thức của công ty trên trang web, Nhiều hơn không tồn tại mục tiêu gì không giống. Nếu chúng ta liên tiếp sử dụng trang web, nghĩa là chúng ta đồng ý chia sẻ cookies cùng với công ty chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật