Bài 5.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 9 chương 1

Cho tam giác ABC vuông tại A , AB=12 centimet, BC=13 cm. Tính AC, đường cao AH những đoạn trực tiếp BH, CH và mặc tích tam giác.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại C , AC15, mặt đường cao CH phân tách AB thành 2 đoạn AH và HB cùng với HB16. Tính diện tích S tam giác ABC.

Bài 7. Tam giác ABC cân tại A gồm sát bên bằng 15, cạnh lòng bởi 18. Tính độ lâu năm các mặt đường cao.

Bài 8. Tính diện tích của một tam giác cân gồm chiều cao ứng cùng với cạnh lòng bằng 10, độ cao ứng cùng với ở kề bên bằng 12.

Bài 9. Cho tam giác ABC vuông trên A, đương phân giác vào BE, biết EC=3, BC=6.Tính độ nhiều năm những đoạn thẳng AB, AC.

Bài 10. Tính diện tích tam giác gồm 3 cạnh là 10, 17, 21?

BÀI TẬPhường. CHỨNG MINH HỆ THỨC HÌNH HỌC

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Gọi M, N theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của H bên trên AB, AC. Chứng minh rằng :

a)AB.AM= AN. AC

b) HB.HC = MA.MB + NA.NC

Bài 12. Cho hình vuông vắn ABCD. Call M là điểm nằm giữa A với B. Tia DM giảm CB sinh hoạt N. Kẻ Dx vuông góc DN giảm BC tại E. Chứng minch rằng:

a) Tam giác DME cân.

b) tổng

*
*
ko thay đổi khi M di động trên cạnh AB.

Bài 13.Tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH phân tách cạnh huyền BC thành 2 đoạn BH, CH tất cả độ dài là 4 và 9. call D, E là hình chiếu của H trên AB, AC.

a) Tính độ nhiều năm DE.

b) Các con đường vuông góc cùng với DE trên D cùng E theo lần lượt cắt BC trên M cùng Cmr : M, N theo lần lượt là trung điểm của BH cùng CH

c) Tính diện tích tứ đọng giác DENM.

Bài 14. Tam giác ABC vuông trên A, góc B bằng 30 độ, BC.

a) Tính độ lâu năm AB, AC.

b) Từ A kẻ AM, AM theo thứ tự vuông góc cùng với những đường phân giác vào cùng xung quanh của góc B. Cmr : MN tuy vậy song BC cùng MN

c) Chứng minh tam giác MAB đồng dạng ABC. Tìm tỷ số đồng dạng?

Bài 15. mang đến hình thang vuông ABCD có góc A bằng góc D cùng bởi 90 độ. Hai mặt đường chéo vuông góc với nhau trên O.

Cho biết

a) Tính BD

b) Tính khoảng cách trường đoản cú O mang lại CD.

Xem thêm: 10 Cách Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng Qua Các Ví Dụ, 10 Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng

Bài 16.Tam giác ABC cân nặng trên A, mặt đường cao AD, trực trọng điểm H. Tính AD, biết AH=14,HB=30, HC=30?

Tam giác ABC có góc B bằng 1đôi mươi độ , BC = 12 , AB = 6 . Đường phân giác góc B cắt cạnh AC trên D