(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ gồm một vài, một trở thành hoặc tích những số cùng các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của đối kháng thức là tổng thể nón của các biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 8 có lời giải

- Đơn thức đồng dạng: là solo thức giống như nhau phần biến hóa tuy nhiên không giống thông số.

- Đa thức: là tổng các 1-1 thức, bậc của nhiều thức là bậc của solo thức tối đa.

Dạng 1: Các phxay toán cùng, trừ, nhân, chia nhiều thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ đối chọi thức ta cộng hệ số còn không thay đổi phần biến đổi.

- Cộng trừ đa thức ta cộng các solo thức đồng dạng cùng nhau.

- Nhân(chia) nhị 1-1 thức ta nhân (chia) phần hệ số cho thông số, đổi mới đến biến chuyển.

- Nhân 1-1 thức cùng với đa thức ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của đa thức.

- Nhân nhì nhiều thức: ta lấy từng hạng tử của nhiều thức này nhân với từng hạng tử của nhiều thức kia.

- Chia nhì đa thức ta xắp xếp theo lũy quá giảm dần dần rôi tiến hành phxay phân tách.

Bài tập nhân đa thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, Chứng minh M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a gồm 31 chữ hàng đầu, số b bao gồm 28 chữ hàng đầu, minh chứng a.b-1 phân tách không còn mang đến 3

Bài 7: Số 350 +1 có phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) Cho 5x+y 19. Chứng minch rằng A=4x-3y 19.

b) Cho 4x+3y 13. Chứng minc rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Giáo Án Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng (Tiết 2), Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng (Tiết 1)

Bài 18: 

a) Cho 4 số lẻ tiếp tục, Chứng minch rằng hiệu của tích nhị số cuối với tích của nhì số đầu phân tách hết mang lại 16.

b) Cho 4 số nguyên liên tục. Hỏi tích của số đầu cùng với số cuối nhỏ hơn tích của nhị số giữa bao nhiêu đơn vị?

c) Cho 4 số ngulặng liên tiếp, giả sử tích của số đầu cùng với số đồ vật ba nhỏ rộng tích của số sản phẩm công nghệ nhì cùng số đồ vật tứ là 99. Tìm bốn số nguim đó?