Hình học tập lớp 10 chương thơm 1: Véctơ - tọa độ

A. Tóm tắt lý thuyết Cmùi hương I: Tọa độ VectơB. các bài tập luyện tọa độ vectơ - Chương 1: Hình học tập 10

Để ôn tập lại kiến thức và kỹ năng cũng giống như tập luyện nâng cấp rộng về bài tập của bài Vectơ này, hanvietfoundation.org xin được gửi đến chúng ta học viên tư liệu vị hanvietfoundation.org biên soạn. Qua đó sẽ giúp chúng ta học sinh hiểu sâu hơn và nắm rõ hơn lý thuyết cũng tương tự bài tập của bài học này.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 10 chương 1

Câu 1: Cho nhị điểm M(1; 6), N(6; 3). Tìm điểm Phường. nhưng
*
*
*
*
*
Câu 2: Cho tam giác ABC. Call M là điểm được xác định:
*
. Khi kia veckhổng lồ
*
bằng:
*
*
*
*
Câu 3: Cho
*
. Khi đó
*
được biễu diễn là:
*
*
*
*
Câu 4: Cho hình bình hành ABCD với E là trung điểm của BC; F là vấn đề ở trong mặt đường thẳng AC làm thế nào để cho
*
. Có từng nào điểm F thỏa mãn nhu cầu ĐK đang cho:A. 0B. 1C. 2 chiều. 3.
Câu 5: Cho hình thang ABCD tất cả lòng AB= a, CD= 2a. Goi M, N thứu tự là trung điểm AD và BC. Tính độ nhiều năm của veclớn
*
.

Xem thêm: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9 Dạng Làm Chung Làm Riêng

*
*
*
*
Câu 6: Trong măt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có B(1; 3), C(13; 5) và N, M thứu tự là trung điểm của AB, AC. Tìm toa độ của vectơ
*
.
*
*
*
*