... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt lấy các điểm M,N,K. Tìm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ đọng diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt mang các điểm M,N,Phường.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD gồm ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minc rằng các khía cạnh bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích S toàn phần hình chóp ... của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích tiết diện c)Thiết diện phân tách hình chóp có tác dụng nhì hình nhiều diện,tính thể tích các khối nhiều diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy và khía cạnh bên SAB là các...


Bạn đang xem: Bài tập hình học không gian lớp 11 nâng cao

*

*

*

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD bao gồm ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các phương diện bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích S toàn phần hình chóp ... của hình chóp với phương diện phẳng (ADM).Tính diện tích tiết diện c)Thiết diện phân tách hình chóp có tác dụng nhị hình nhiều diện,tính thể tích các kăn năn đa diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm lòng và phương diện mặt SAB là các ... con đường cao SH của hình chóp đối xứng với trung khu O của đáy qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt mặt SAC và SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc giữa các...
*

*Xem thêm: Tìm Khoảng Đồng Biến Nghịch Biến Của Hàm Số, H(X) … Khi Biết Bảng Biến Thiên Của Hàm Số

... S.ABCD. Bài 111 : Cho khối hận chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình chữ nhật, mang đến SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối hận chóp S.ABC. Bài 112 : Cho kăn năn chóp S. ABCD, tất cả đáy ABCD là hình ... 140: Cho hình chóp tứ đọng giác đề S.ABCD, toàn bộ các cạnh phần đa bởi a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách trường đoản cú trọng điểm mặt đáy ABCD cho các phương diện bên của hình chóp.Bi 141: Cho hình vuông ... tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài 101: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao bằng a hai tuyến đường thẳng AB’ cùng BC’ vuông góc với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ đó theo a. Bài 102: Cho hình...