Lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tđọng giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một trong hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài tập hình chữ nhật lớp 8

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 97 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán thù 8 Tập 1. Chứng minc rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1. Với một chiếc compage authority,

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 86:a) Tđọng giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?b) So sánh những độ nhiều năm AM cùng BC.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 87:a) Tứ đọng giác ABDC là hình gì ? Vì sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem giải mã


Bài 58 trang 99 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài bác 58 trang 99 SGK Tân oán 8 tập 1. Điền vào địa điểm trống, hiểu được a, b là độ lâu năm những cạnh, d là độ lâu năm mặt đường chéo của một hình chđọng nhật

Xem giải thuật


Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minch rằng: Giao điểm hai tuyến đường chéo cuẩ hình chữ nhật là trung ương đối xứng của

Xem giải mã


Bài 60 trang 99 sgk tân oán 8 tập 1

Tính độ nhiều năm con đường trung con đường ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bằng 7centimet với 24cm.

Xem giải mã


Bài 61 trang 99 sgk Tân oán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, con đường cao AH. Điện thoại tư vấn I là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng với H qua I. Tđọng giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Xem giải mã


Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 62 trang 99 SGK Toán thù 8 tập 1. Các câu sau đúng giỏi không nên ?

Xem lời giải


Bài 63 trang 100 sgk toán thù 8 tập 1

Giải bài bác 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x bên trên hình 90.

Xem thêm: Giải Toán 6 Bài 9: Phép Trừ Phân Số Lớp 6 Bài 9: Phép Trừ Phân Số

Xem giải thuật


Bài 64 trang 100 sgk tân oán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem giải mã


Bài 65 trang 100 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài bác 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD tất cả hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau. Gọi

Xem giải thuật


Bài 66 trang 100 sgk toán thù 8 tập 1

Giải bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một nhóm người công nhân vẫn trồng cây trên phần đường AB.

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký nhằm nhấn giải thuật tốt với tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi các thông báo cho chúng ta nhằm nhận thấy những giải mã tốt cũng như tư liệu miễn giá thành.