– Bình phường của một hiệu bởi bình pmùi hương số trước tiên trừ đi nhì lần tích số đầu tiên nhân số thứ 2 rồi cộng với bình phương số máy hai.

Bạn đang xem: Bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. x. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu nhì bình phương

– Hiệu nhì bình pmùi hương bằng hiệu nhị số đó nhân tổng hai số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

4. Lập phương thơm của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập pmùi hương số trước tiên + 3 lần tích bình phương thơm số đầu tiên nhân số sản phẩm hai + 3 lần tích số trước tiên nhân bình pmùi hương số sản phẩm nhị + lập phương thơm số thứ hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ: 

5. Lập phương thơm của một hiệu

Lập pmùi hương của một hiệu = lập phương thơm số thứ nhất – 3 lần tích bình phương thơm số trước tiên nhân số trang bị nhị + 3 lần tích số trước tiên nhân bình phương thơm số sản phẩm công nghệ nhị – lập phương số sản phẩm công nghệ nhì.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng nhì lập phương

Tổng của nhì lập pmùi hương bằng tổng hai số kia nhân với bình pmùi hương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ; 

7. Hiệu nhị lập phương

Hiệu của nhị lập phương bằng hiệu của nhì số kia nhân với bình phương thơm thiếu của tổng.

Xem thêm: Cách Tính Logarit Cơ Số A Của B Ảng Công Thức Logarit Chuẩn Để Giải Bài Tập

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 

Bài tập

Bài toán thù 1: Tính

Bài tân oán 2: Tính

Bài toán 3: Viết các đa thức sau thành tích

Bài 4: Tính nhanh

2. 29,9.30,1

4. 37.43

Bài tân oán 5: Rút gọn rồi tính cực hiếm biểu thức

…………..


*
Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch dạy dỗ lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 mẫu mã bài)