Những bài tập Hàm số tất cả lời giải

Với bộ những bài tập Hàm số Toán lớp 7 chọn lọc, có lời giải để giúp đỡ học viên khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học và ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán thù lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập hàm số lớp 7

*

Bài 1: Cho báo giá trị sau. Chọn câu đúng

x -12 -3 10 12
y 2 4 1 3

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là không hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thuận cùng với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ trọng nghịch với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ giá trị ta thấy cùng với mỗi quý hiếm của x ta luôn xác định được chỉ một quý hiếm khớp ứng của y cần đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn lời giải A


Bài 2: Cho các bí quyết y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu bí quyết chứng tỏ rằng y là hàm số của x

A. 0B. 1C. 2D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là một trong những hàm số

*
là 1 trong hàm số

Với y2 = x ta thấy lúc x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 nên với cùng một cực hiếm của x mang lại nhì quý giá của y nên y không là hàm số của x

Chọn giải đáp C


Bài 3: Cho hàm số. Tìm những quý giá của x làm sao để cho vế cần của bí quyết gồm nghĩa

A. x ≠ 4B. x = 4C. x ≠ 2 chiều. x = 2

Hiển thị lời giải

Hàm số tất cả nghĩa Khi 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn đáp án D


Bài 4: Bảng cực hiếm làm sao sau đó là đúng với hàm số

*

*
Hiển thị lời giải
*

Chọn câu trả lời A


Bài 5: Một hàm số được cho bằng cách làm y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

*
Hiển thị lời giải

*
Chọn đáp án B


Bài 6: Một hàm số được cho bẳng bí quyết y = f(x) = x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0B. 25C. 50D. 10

Hiển thị lời giải

Bài 7: Cho hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Khẳng định như thế nào tiếp sau đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C.

Xem thêm: Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Số Lớp 10, Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán

f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đại lượng y vào bảng nào sau đây chưa hẳn là hàm số của đại lượng x tương ứng:

*

Hiển thị lời giải

Quan tiếp giáp bảng nghỉ ngơi lời giải B ta thấy, với x = 1 với x = 3 thì tồn tại nhì giá trị tương ứng của y. Do kia, đại lượng y nghỉ ngơi bảng B không hẳn là hàm số của đại lượng x