1Làm kết thúc biết câu trả lời, phương thức giải cụ thể.2Học sinch rất có thể hỏi cùng Bàn bạc lại trường hợp không hiểu nhiều.3Xem lại định hướng, lưu giữ bài xích tập cùng note lại những chú ý4Biết điểm yếu với có hướng giải pháp cải thiện

Cho tứ diện (ABCD) có cạnh $AB$, $BC$, $CD$ bằng nhau cùng vuông góc cùng nhau từng đôi một. Khẳng định như thế nào tiếp sau đây đúng?


Cho tam giác (ABC) vuông cân tại (A) với (BC = a.) Trên con đường trực tiếp qua (A) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) đem điểm (S) làm sao để cho $SA = dfracasqrt 6 2$. Tính số đo góc thân mặt đường thẳng (SA) cùng (left( ABC ight))


Cho hình chóp $S.ABC$ có lòng $ABC$ là tam giác vuông cạnh huyền $BC = a$. Hình chiếu vuông góc của (S) lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm$BC$. Biết $SB = a$. Tính số đo của góc thân $SA$ với $left( ABC ight)$.

Bạn đang xem: Bài tập góc giữa đường thẳng và mặt phẳng


Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bởi (a) với $SA ot left( ABCD ight)$. Biết (SA = dfracasqrt 6 3). Tính góc giữa $SC$ với $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả lòng $ABC$ là tam giác những cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác phần đông. Tính số đo của góc giữa$SA$và $left( ABC ight).$


Cho hình lập phương(ABCD.A"B"C"D"). call $altrộn $ là góc giữa $AC"$ cùng mp $left( A"BCD" ight).$ Chọn xác minh đúng trong các xác định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)) và đáy (ABCD) là hình chữ nhật. điện thoại tư vấn (O) là trọng tâm của (ABCD) và (I) là trung điểm của (SC). Khẳng định như thế nào sau đây không đúng ?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). gọi (alpha ) là góc giữa (SC) cùng (mpleft( SAB ight)). Chọn xác định đúng trong số khẳng định sau?


Cho hình chóp (S.ABDC), với đáy (ABCD) là hình bình hành trung tâm (O;AD,SA,AB) đôi một vuông góc (AD = 8,SA = 6). ((P))là mặt phẳng qua trung điểm của (AB) và vuông góc cùng với (AB). Thiết diện của ((P)) và hình chóp tất cả diện tích S bằng?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác mọi cạnh (a) với (SA = SB = SC = b). điện thoại tư vấn (G) là trung tâm (Delta ABC). Độ nhiều năm (SG) là:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm lòng (ABC) là tam giác hầu như cạnh (a) và (SA = SB = SC = b). Điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm (Delta ABC). Xét phương diện phẳng ((P)) trải qua (A) với vuông góc cùng với (SC). Tìm hệ thức liên hệ giữa (a) với (b) để ((P)) cắt (SC) trên điểm (C_1) nằm giữa (S) với (C).

Xem thêm: Top 7 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Toán Lớp 6 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả lòng (ABCD) là hình vuông vắn. Mặt mặt (SAB) là tam giác đều sở hữu con đường cao (SH) vuông góc với (mp(ABCD)). call (alpha ) là góc thân (BD) với (mp(SAD)). Chọn xác định đúng trong các xác định sau?


Cho tứ đọng diện (ABCD) đầy đủ. Hotline (altrộn ) là góc thân (AB) và (mp(BCD)). Chọn xác định đúng trong các xác minh sau?


Cho hình lập pmùi hương (ABCD.A_1B_1C_1D_1). Gọi $altrộn $ là góc giữa $AC_1$ với mp$left( ABCD ight)$. Chọn xác minh đúng trong các xác định sau?


Cho hình thoi $ABCD$ gồm trung khu $O,widehat ADC = 60^0,AC = 2a$. Lấy điểm $S$ không thuộc $left( ABCD ight)$ thế nào cho $SO ot left( ABCD ight)$. hotline (altrộn ) là góc thân đường trực tiếp (SB) và mặt phẳng (left( ABCD ight)) cùng ( an alpha = dfrac12). Gọi (eta ) là góc thân $SC$ và $left( ABCD ight)$, chọn mệnh đề đúng:


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B), (AB = a), (BC = 2a), (SA) vuông góc cùng với khía cạnh phẳng đáy cùng (SA = sqrt 15 a) (tìm hiểu thêm hình bên)

*

Góc thân mặt đường thẳng (SC) cùng phương diện phẳng đáy bằng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với (ABCD) và SA=2a. Hotline G là giữa trung tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc sản xuất vày đường trực tiếp CG cùng phương diện phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).