Giải bài tập SGK Toán 9 | Giải Toán lớp 9 | Giải bài tập Đại số 9 | Giải bài tập Hình học 9 | Để học tốt Toán 9

Để học tốt Toán lớp 9, VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 học kì 1 và học kì 2: gồm các bài giải ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 1 và Tập 2 giúp bạn học tốt Đại Số 9 và Hình Học 9 hơn. Quý phụ huynh hay học sinh có nhu cầu nâng ...

Bạn đang xem: Bài tập đại số 11 chương 2 violetGiải bài tập trang 38, 39 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số

Giải bài tập môn Toán lớp 10 tóm tắt kiến thức cần ghi nhớ và hướng dẫn giải các bài tập: bài 1, 2 trang 38; bài 3, 4 trang 39 SGK Đại số lớp 10: Hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo. ...Câu 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một số học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu a) Chọn học sinh nào cũng được ? b) Trong 4 học sinh được chọn , có đúng một nữ sinh được chọn ? c) Trong 4 học sinh được chọn , có ít nhất một nữ sinh được chọn ...Bài 2.9 trang 203 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:...

Tìm đạo hàm của các hàm số sau. Bài 2.9 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm Tìm đạo hàm của các hàm số sau: (y = xsqrt {1 + {x^2}} .) Giải: (y’ = {{1 + 2{x^2}} over {sqrt {1 + {x^2}} }}.)


*

Bài 2.8 trang 164 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Cho hàm số...

Cho hàm số. Bài 2.8 trang 164 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Giới hạn của hàm số Cho hàm số (fleft( x ight) = {{2{x^2} – 15x + 12} over {{x^2} – 5x + 4}}) có đồ thị như hình 4 a) Dựa vào đồ thị, dự đoán giới hạn của hàm (fleft( x ight)) số khi (x o {1^ + ...Bài 9 trang 128 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Cho cấp số nhân...

Cho cấp số nhân . Bài 9 trang 128 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Ôn tập Chương III – Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân Cho cấp số nhân (left( {{u_n}} ight)) có công bội là q và các số hạng là chẵn. Gọi ({S_c}) là tổng các số hạng có chỉ số chẵn và ({S_l}) là tổng các số hạng ...


Bài 2.6 trang 112 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Các dãy số (un), (vn) được xác định bằng công thức...

Các dãy số (un), (vn) được xác định bằng công thức . Bài 2.6 trang 112 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Dãy số Các dãy số (u n ), (v n ) được xác định bằng công thức a) (left{ matrix{ {u_1} = 1 hfill cr {u_{n + 1}} = {u_n} + {n^3}{ m{ voi }}n ge 1; hfill cr} ight.) ...


Bài 2.7 trang 112 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Gọi B là điểm nằm ngoài trục số.Người ta dựng các tam giác...

Gọi B là điểm nằm ngoài trục số.Người ta dựng các tam giác đỉnh B và hai đỉnh còn lại thuộc tập hợp A.. Bài 2.7 trang 112 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Dãy số Dãy số (left( {{x_n}} ight)) được biểu diễn trên trục số bởi tập hợp các điểm, kí hiệu là A : $$A = left{ ...


Bài 3.2 trang 118 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số...

Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?. Bài 3.2 trang 118 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 3. Cấp số cộng Trong các dãy số (u n ) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ? a) ({u_n} = 3n – 1) ; b) ({u_n} = {2^n} + 1) ; c) ({u_n} = {left( {n + 1} ight)^2} ...


Bài 2 trang 77 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa...

Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé vào ngồi trên 6 ghế được xếp quanh bàn tròn. Tính xác suất sao cho. Bài 2 trang 77 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Ôn tập Chương II. Tổ hợp – Xác suất Xếp ngẫu nhiên ba người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé ...


Bài 2.3 trang 111 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Cho dãy số (un) xác định bởi...

Cho dãy số (un) xác định bởi. Bài 2.3 trang 111 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Dãy số Cho dãy số (u n ) xác định bởi (left{ matrix{ {u_1} = 5 hfill cr {u_{n + 1}} = {u_n} + 3n – 2{ m{ voi n}} ge { m{1}} hfill cr} ight.) a) Tìm công thức tính (u n ) theo ...


Bài 7 trang 77 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả...

Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ và 6 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả. Tính xác suất sao cho. Bài 7 trang 77 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Ôn tập Chương II. Tổ hợp – Xác suất Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp ...


Bài 2.11 trang 67 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Từ tập hợp gồm 10 điểm nằm trên một đường tròn...

Từ tập hợp gồm 10 điểm nằm trên một đường tròn . Bài 2.11 trang 67 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Từ tập hợp gồm 10 điểm nằm trên một đường tròn : a) Vẽ được bao nhiêu tam giác ? b) Vẽ được bao nhiêu đa giác ? Giải: a) ...


Bài 2.15 trang 67 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Chứng minh rằng:...

Chứng minh rằng. Bài 2.15 trang 67 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Chứng minh rằng với (1 le k le n,) (C_{n + 1}^{k + 1} = C_n^k + C_{n – 1}^k + … + C_{k + 1}^k + C_k^k) Giải: (eqalign{ & C_{n + 1}^{k + 1} = C_n^k + C_n^{k + ...


Bài 2.17 trang 67 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: a) Một lớp có 50 học sinh. Tính số cách phân công 4 bạn...

a) Một lớp có 50 học sinh. Tính số cách phân công 4 bạn quét sân trường và 5 bạn xén cây bằng hai phương pháp để rút ra đẳng thức . Bài 2.17 trang 67 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp a) Một lớp có 50 học sinh. Tính số cách phân công 4 bạn ...


Bài 2.4 trang 66 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Thầy giáo có ba quyển sách Toán khác nhau cho ba bạn mượn...

Thầy giáo có ba quyển sách Toán khác nhau cho ba bạn mượn (mỗi bạn một quyển). Sang tuần sau thầy giáo thu lại và tiếp tục cho ba bạn mượn ba quyển đó. Hỏi có bao nhiêu cách cho mượn sách mà không bạn nào phải mượn quyển đã đọc ?. Bài 2.4 trang 66 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. ...


Bài 2.9 trang 67 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu...

Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một quả). Hỏi có bao nhiêu cách chia khác nhau ?. Bài 2.9 trang 67 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Cô giáo chia 4 quả táo, 3 quả cam và 2 quả chuối cho 9 cháu (mỗi cháu một ...


Bài 2.1 trang 66 Sách bài tập Đại số và giải tích 11 : Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 6 ngăn hình...

Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 6 ngăn hình quạt màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách bày 6 loại bánh kẹo vào 6 ngăn đó ?. Bài 2.1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 6 ngăn hình ...


Bài 2.7 trang 66 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Có bao nhiêu cách chia 10 người thành:...

Có bao nhiêu cách chia 10 người thành. Bài 2.7 trang 66 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Có bao nhiêu cách chia 10 người thành : a) Hai nhóm, một nhóm 7 người, nhóm kia 3 người ? b) Ba nhóm tương ứng gồm 5, 3, 2 người ? Giải: ...


Bài 1.9 trang 79 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn của bữa ăn...

Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn của bữa ăn ?. Bài 1.9 trang 79 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 1. Quy tắc đếm Một ngườiđi vào cửa hàng ăn. Người đó muốn chọn thực đơn gồm một món ăn trong 10 món, một loại hoa quả tráng miệng trong 5 loại hoa quả và một loại nước uống ...


Bài 2.5 trang 23 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Tìm những giá trị của x để giá trị của các hàm số tương ứng...

Tìm những giá trị của x để giá trị của các hàm số tương ứng sau bằng nhau. Bài 2.5 trang 23 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản Tìm những giá trị của x để giá trị của các hàm số tương ứng sau bằng nhau a) (y = cos left( {2x – {pi over 3}} ...


Bài 2.3 trang 23 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Giải các phương trình...

Giải các phương trình. Bài 2.3 trang 23 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 – Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản Giải các phương trình a) ( an left( {2x + {{45}^o}} ight) = – 1) b) (cot left( {x + {pi over 3}} ight) = sqrt 3 ) c) ( an left( {{x over 2} – {pi over ...


Giải bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 23 Sách bài tập Đại số và giải tích 11

Bài 2.4 trang 23 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 Giải các phương trình: a) ({{sin 3x} over {cos 3x - 1}} = 0) b) (cos 2xcot left( {x - {pi over 4}} ight) = 0) c) ( an left( {2x + {{60}^o}} ight)cos left( {x + {{75}^o}} ight) = 0) d) (left( {cot x + 1} ...


Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 22 Sách bài tập Đại số và giải tích 11

Bài 2.1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 a) (sin 3x = - {{sqrt 3 } over 2}) b) (sin left( {2x - {{15}^o}} ight) = {{sqrt 2 } over 2}) c) (sin left( {{x over 2} + {{10}^o}} ight) = - {1 over 2}) d) (sin 4x = {2 over 3}) Giải: a) (x = - {pi ...


Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 35, 36 Sách bài tập Đại số và giải tích 11

Bài 3.1 trang 35 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 Giải các phương trình sau a) (cos 2x - sin x - 1 = 0) b) (cos xcos 2x = 1 + sin xsin 2x) c) (4sin xcos xcos 2x = - 1) d) ( an x = 3cot x) Giải: a) (eqalign{ & cos 2x - sin x - 1 = 0 cr & ...


Giải vở bài tập Đại số lớp 12 bài 2: Cực trị của hàm số

Giải vở bài tập Đại số lớp 12 bài 2: Cực trị của hàm số Giải SBT Toán lớp 12 chương 1 Giải vở bài tập Đại số lớp 12 bài 2 Mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu: , tài liệu đã được VnDoc.com cập nhật ...


Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai Môn Toán lớp 10 chương 2 Bài tập Đại số lớp 10 chương 2 bao gồm các bài tập Toán lớp 10 cơ bản về hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, giúp ...


Giải bài tập trang 41, 42 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số y = ax + b

Giải bài tập trang 41, 42 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số y = ax + b Giải bài tập môn Toán lớp 10 Giải bài tập trang 41, 42 SGK Đại số 10 chương 2 là tài liệu học tốt môn Toán lớp 10, hướng dẫn các ...


Giải bài tập trang 49, 50 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số bậc hai

Giải bài tập trang 49, 50 SGK Đại số 10 chương 2: Hàm số bậc hai Giải bài tập môn Toán lớp 10 Giải bài tập trang 49, 50 SGK Đại số 10 chương 2 hướng dẫn giải chi tiết các bài tập tương ứng với từng ...

Xem thêm: Xem Nhiều 9/2021 # Cấu Trúc Bài Thi Cambridge B1 Pet 2021, Đề Thi Pet 2021


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 2 có đáp án năm 2015

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 Chương 2 có đáp án năm 2015 Đề kiểm tra 1 tiết Toán Đại số 9 Chương 2 có đáp án năm 2015 của trường THCS Ngọc Liên – Hải Dương: Hàm số bậc nhất. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cấp thấp ...


hàm số bậc nhất là gì giải bài tập toán 9 chương 2 đại số hàm số bậc nhất thầy quang toan 9 bai 1 nhac lai va bo sung nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số violet bài giảng nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số hàm số bậc nhất lý tiểu lộ là ai giả vân hinh cảnh nóng lý tiểu lộ
chọn dòng tế bào xôma biến dị | vai trò của công nghệ tế bào | vi du ve cong nghe te bao | một số thành tựu về công nghệ tế bào | trắc nghiệm công nghệ tế bào | Giup mik nha mn | Chọn học ngành Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn Hutech ổn không ạ | Top các giáo án nhận biết cho trẻ mầm non | hanvietfoundation.org | Cho thuê phòng trọ hà nội | Cho thuê phòng trọ bình thạnh | Cho thuê phòng trọ | Cho thuê nhà trọ