Câu hỏi 1 trang 45 SGK Hình học tập 11

Giải thắc mắc 1 trang 45 SGK Hình học 11. Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác...

Bạn đang xem: Bài tập đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Xem giải thuật


Câu hỏi 3 trang 47 SGK Hình học tập 11

Giải thắc mắc 3 trang 47 SGK Hình học 11. Cho tam giác ABC, M là vấn đề trực thuộc phần kéo dài của đoạn thẳng BC (h.2.12)....

Xem giải thuật


Câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học tập 11

Giải câu hỏi 2 trang 47 SGK Hình học 11. Tại sao fan thợ mộc kiểm tra độ phẳng phương diện bàn bằng cách rê thước trên mặt bàn? (h.2.11)....

Xem giải thuật


Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học tập 11

Giải thắc mắc 4 trang 48 SGK Hình học 11. Trong khía cạnh phẳng (P), cho hình bình hành ABCD...

Xem lời giải


Câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 52 SGK Hình học tập 11. Kể tên những khía cạnh mặt, ở bên cạnh, cạnh đáy của hình chóp nghỉ ngơi hình 2.24....

Xem giải mã


Bài 1 trang 53 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 1 trang 53 SGK Hình học tập 11. Cho điểm A ko nằm trong mặt phẳng (α) đựng tam giác BCD. Lấy E,F là các điểm theo thứ tự nằm trong những cạnh AB, AC

Xem lời giải


Bài 2 trang 53 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài bác 2 trang 53 SGK Hình học tập 11. Điện thoại tư vấn M là giao điểm của con đường trực tiếp d và khía cạnh phẳng (α ). Chứng minc M là vấn đề phổ biến của (α ) với một khía cạnh phẳng bất kỳ chứa d

Xem giải thuật


Bài 3 trang 53 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài xích 3 trang 53 SGK Hình học tập 11. Chứng minch tía mặt đường thẳng trên đồng quy.

Xem giải thuật


Bài 4 trang 53 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài xích 4 trang 53 SGK Hình học 11. Cho tứ điểm A, B, C và D ko đồng phẳng

Xem lời giải


Bài 5 trang 53 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài xích 5 trang 53 SGK Hình học tập 11. Cho tđọng giác ABCD phía bên trong phương diện phẳng (α) bao gồm nhị cạnh AB cùng CD không song tuy vậy. call S là điểm ở làm ra phẳng (α) cùng M là trung điểm đoạn SC.

Xem giải mã


Bài 6 trang 54 SGK Hình học tập 11

Giải bài bác 6 trang 54 SGK Hình học tập 11. Cho bốn điểm A,B,C và D không đồng phẳng. Điện thoại tư vấn M,N thứu tự là trung điểm của AC với BC. Trên đoạn BD mang điểm P sao cho BP=2PD

Xem giải thuật


Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11

Giải bài 7 trang 54 SGK Hình học 11. Cho tư điểm A, B, C và D ko đồng phẳng. Call I,K lần lượt là trung điểm của nhì đoạn trực tiếp AD với BC

Xem lời giải


Bài 8 trang 54 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài bác 8 trang 54 SGK Hình học 11. Cho tđọng diện ABCD. Điện thoại tư vấn M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD trên cạnh AD mang điểm P.. ko trùng cùng với trung điểm của AD

Xem giải thuật


Bài 9 trang 54 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài 9 trang 54 SGK Hình học tập 11. Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng lòng vẽ mặt đường thẳng d đi qua A với ko tuy vậy tuy nhiên cùng với các cạnh của hình bình hành...

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Thuộc Khoảng Lớp 11, Bài Giảng Toán 11

Xem lời giải


Bài 10 trang 54 sách giáo khoa hình học tập lớp 11

Giải bài 10 trang 54 SGK Hình học tập 11. Cho hình chóp S. ABCD bao gồm AB cùng CD không song tuy vậy. điện thoại tư vấn M là 1 điểm nằm trong miền trong của tam giác SCD

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
*

Đăng cam kết nhằm thừa nhận giải mã tốt và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi những thông báo mang lại bạn nhằm nhận được các giải thuật giỏi cũng như tư liệu miễn chi phí.