Mục lục

Xem tổng thể tư liệu Lớp 7: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải tân oán 7 Bài 8: Tính hóa học của hàng tỉ số đều nhau giúp cho bạn giải các bài xích tập trong sách giáo khoa tân oán, học xuất sắc toán thù 7 sẽ giúp bạn tập luyện năng lực suy đoán hợp lý và phải chăng với phù hợp ngắn gọn xúc tích, hình thành kỹ năng áp dụng kết thức toán học tập vào cuộc sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Tân oán 7 Tập 1 Bài 8 trang 28: Cho tỉ trọng thức
*

Hãy đối chiếu các tỉ số

*
cùng với những tỉ số vào tỉ trọng thức đang đến.

Bạn đang xem: Bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 29: Dùng hàng tỉ số đều bằng nhau để trình bày lời nói sau: Số học viên của cha lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: call số học sinh của cha lớp 7A, 7B, 7C theo lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo giả thiết có hàng tỉ số sau:

*

Bài 54 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm nhì số x cùng y biết
*
cùng x + y = 16.

Lời giải:

Theo đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 55 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm nhị số x, y biết x : 2 = y : (-5) với x – y = -7.

Lời giải:

Ta có


*

Bài 56 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân 2 cạnh của nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

Lời giải:

Call x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều lâu năm (x, y > 0)

Ta có chu vi hình chữ nhật là 28m

⇒(x+y).2 =28

⇒ x+y =28 :2=14

*
*

Vậy diện tích S hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):
Số viên bi của bố bạn Minch, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của từng bạn biết rằng ba chúng ta có 44 viên bi.

Lời giải:

Hotline số viên bi của cha các bạn Minh, Hùng ,Dũng lần lượt là x (viên bi), y (viên bi), z (viên bi).

Số bi của Minch, Hùng, Dũng tỉ trọng cùng với những số 2, 4, 5 tức thị

*
.

Ba bạn có tất cả 44 viên bi nghĩa là x + y + z = 44.

Theo đặc điểm của hàng tỉ số cân nhau ta có

*

*

Vậy số viên bi của Minc, Hùng, Dũng theo lần lượt là 8, 16, trăng tròn viên bi.


Bài 58 (trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1): Hai lớp 7A cùng 7B đi lao hễ tLong cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây xanh được của lớp 7A là 0,8 cùng lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp vẫn tLong.

Lời giải:

call số cây cỏ được của lớp 7A, 7B theo lần lượt là x (cây); y (cây).

Xem thêm: Bài Tập Giới Hạn Dãy Số Toán Cao Cấp (A2, (Pdf) Toán Cao Cấp (A2

Tỉ số giữa số cây cối được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 nghĩa là x : y =0,8 hay

*
.

Lớp 7B tdragon nhiều hơn nữa lớp 7A là 20 cây tức là y – x = 20.

Theo đặc thù hàng tỉ số bởi nhau

*

Vậy Lớp 7A tdragon được 80 cây

Lớp 7B trồng được 100 cây

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa những số ngulặng :

*

Lời giải:


*

*

*

*

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 61 (trang 31 SGK Toán thù 7 Tập 1): Tìm tía số x, y, z biết
*
với x + y – z = 10

Lời giải:

Theo đề bài bác ta gồm :

*

Do kia ta có

*

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau ta có:

*

*

Vậy x =16 ; y = 24 ; z =30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết
*
, x.y = 10

Lời giải:

Ta có:

*
(Nhân cả nhị vế của đẳng thức với
*
).

*

TH1 : Nếu x = -2 ⇒ y = -5

TH2 : Nếu x = 2 ⇒ y = 5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Chứng minc tỉ lệ thành phần thức
*
(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức
*

Lời giải:

*

Theo tính chất của dãy tỉ số đều bằng nhau ta có

*

Bài 64 (trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1): Số học sinh tứ khối 6, 7, 8, 9 tỉ trọng cùng với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học viên khối 9 thấp hơn số học sinh kăn năn 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh từng khối hận.

Lời giải:

Call số học sinh những khối hận 6,7,8,9 thứu tự là x, y, z, t (học sinh)

Số học sinh bốn khối hận 6 , 7 , 8 , 9 tỉ trọng cùng với những số cửu ; 8 ; 7 ; 6 tức là :

*

Số học sinh khối hận 9 ít hơn số học sinh khối hận 7 là 70 học sinh tức là y – t = 70.