Xác định quý hiếm của tsay đắm số (m) để hàm số (y=dfracx^2+mx+1x+m) đạt cực lớn tại (x = 2).
Bạn đang xem: Bài 6 trang 18 sgk giải tích 12

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số nón, hàm số lôgarit (ngày tiết 1)Ôn tập chủ thể Hàm số lũy quá, hàm số mũ, hàm số logarit (ngày tiết 3)


Ôn tập chủ thể Hàm số lũy quá, hàm số mũ, hàm số lôgarit (huyết 4)


Ôn tập chương thơm 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán thù lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - Tiết 1


Tân oán học 12. Bài học: Ngulặng hàm - Tích phân với áp dụng (Tiết 2)


Tân oán lớp 12: Ôn tập - Nguyên ổn hàm tích phân cùng áp dụng (Tiết 1)


***


Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12Bài 3. Giá trị lớn nhất với cực hiếm bé dại duy nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo gần kề sự biến hóa thiên với vẽ thiết bị thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số nón, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương thơm trình mũ với phương thơm trình lôgarit
Bài 6. Bất phương thơm trình mũ cùng bất phương thơm trình lôgarit
Bài 1. Ngulặng hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân vào hình học tập.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phnghiền phân chia số phức
Bài 4. Phương thơm trình bậc nhì với hệ số thực
Ôn tập Chương thơm I - Ứng dụng đạo hàm nhằm khảo sát cùng vẽ đồ thị hàm sô
Ôn tập Cmùi hương II - Hàm số lũy vượt, hàm số mũ cùng hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân cùng ứng dụng
Ôn tập Chương thơm IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề kiểm soát 15 phút - Chương thơm I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút - Cmùi hương II - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương thơm II - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương thơm III - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút ít - Chương thơm III - Giải Tích 12


Từ khóa

bài xích 6 trang 18 sgk giải tích 12Xem thêm: Bài Tập Về Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai, Các Bài Toán Về Parabol Lớp 9