b) Tìm ba điểm A, B, C bao gồm thuộc hoành độ(x=-1,5) theo vật dụng từ bỏ nằm trên ba trang bị thị . Xác định tung độ khớp ứng của chúng.

c) Tìm cha điểm A", B", C" gồm cùng hoành độ(x=1,5) theo máy tự nằm trong tía đồ vật thị. Kiểm tra tính đối xứng của A cùng A", B với B", C cùng C".

d) Với mỗi hàm số trên, hãy search cực hiếm của x nhằm hàm số đó có mức giá trị nhỏ tuổi tốt nhất.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 37 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Xem lại cách vẽ vật thị hàm số(y=ax^2)(SGK toán 9 tập 2)

a) Vẽ vật dụng thị cha hàm số:(y=dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2)

- Tập xác định(D=mathbb R)

- Lập bảng giá trị:

(x)(-2)(-1)012
(y=dfrac 1 2x^2)2(dfrac 1 2)0(dfrac 1 2)2
(y=x^2)41014
(y=2x^2)82028
 
*
Gọi((P_1); (P_2); (P_3)) thứu tự là đồ thị của cha hàm số(y=dfrac 1 2 x^2;y=x^2;y=2x^2)
Tham mê khảo giải thuật các bài xích tập Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax 2 (a ≠ 0) khác • Giải bài 4 trang 36 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Cho hàm số(y=dfrac... • Giải bài xích 5 trang 37 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Cho cha hàm... • Giải bài xích 6 trang 38 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hàm số(y = f(x)... • Giải bài xích 7 trang 38 – SGK Toán thù lớp 9 tập 2 Trên mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 8 trang 38 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Biết rằng con đường cong... • Giải bài bác 9 trang 39 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai hàm... • Giải bài bác 10 trang 39 – SGK Tân oán lớp 9 tập 2 Cho hàm...


Xem thêm: Học Phí Trường Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội, Foreign Language Specialized School

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Cmùi hương 1. Căn uống bậc nhị. Cnạp năng lượng bậc cha - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Cmùi hương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương thơm 3: Hệ pmùi hương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc cùng với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương thơm 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9