a)(5x(x - 2000) - x + 2000 = 0)(Leftrightarrow 5x(x - 2000) -(x - 2000) = 0)(Leftrightarrow (x - 2000).(5x - 1) = 0)(Rightarrow x - 2000 = 0)hoặc(5x - 1 = 0)(Leftrightarrow x = 2000)hoặc(x = dfrac15)

b)(x^3 – 13x = 0)(Leftrightarrow x ( x^2 - 13) = 0)(Rightarrow x = 0)hoặc(x^2 - 13 = 0)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x^2 = 13)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x = pm sqrt13)

Lưu ý:(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0 \ B = 0endarray ight.)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Xem video bài giảng với có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở chỗ này nhằm học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải những bài xích tập Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử bình thường khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các nhiều thức... • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài 41 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Chứng minc...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương 1: Phnghiền nhân và phnghiền phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tđọng giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn làm việc tốt giờ đồng hồ Anh
Giải bài bác tập SGK Toán thù 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung
• Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Cmùi hương 1: Phnghiền nhân cùng phxay chia nhiều thức Chương thơm 1: Tứ giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Tân oán 8 Tập 2
+ Msinh hoạt rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinch Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Toán thù lớp 2 Toán lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán thù lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán thù lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Có Đáp Án Lớp 6 Có Đáp Án

Tân oán lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán lớp 12