Luyện tập Bài §5. Phxay cộng những phân thức đại số, chương thơm II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 25 26 27 trang 47 48 sgk toán thù 8 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng cách làm, kim chỉ nan, phương thức giải bài xích tập phần đại số tất cả vào SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tập giỏi môn tân oán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Cộng nhị phân thức thuộc mẫu mã thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên ổn mẫu thức.

2. Cộng nhì phân thức tất cả mẫu mã thức khác nhau

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa nhận được.

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 25 26 27 trang 47 48 sgk tân oán 8 tập 1. Các các bạn hãy tham khảo kỹ đầu bài bác trước khi giải nhé!

Luyện tập

hanvietfoundation.org giới thiệu với chúng ta không thiếu thốn cách thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài giải đưa ra tiết bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §5. Phép cùng những phân thức đại số vào chương thơm II – Phân thức đại số mang đến các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 25 26 27 trang 47 48 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 25 trang 47 sgk Tân oán 8 tập 1

Làm tính cộng các phân thức sau :

a) $frac52x^2y$ + $frac35xy^2$ + $fracxy^3$

b) $fracx + 12x + 6$ + $frac2x + 3x(x + 3)$

c) $frac3x + 5x^2 – 5x$ + $frac25 – x25 – 5x$

d) $x^2$ + $fracx^4 + 11 – x^2 $ + 1

e) $frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

Bài gải:

Ta có:

a) $MTC = 10x^2y^3$

$frac52x^2y + frac35xy^2 + fracxy^3$

= $frac5 . 5y^210x^2y^3 + frac3.2xy10x^2y^3 + frac10x^2.x10x^2y^3$

= $frac25y^2 + 6xy + 10x^310x^2y^3$

b) $MTC = 2x(x + 3)$

$fracx + 12x + 6 + frac2x + 3x(x + 3)$

= $fracx(x + 1)2x(x + 3) + frac2(2x + 3)2x(x + 3)$

= $fracx^2 + x + 4x^2 + 6)2x(x + 3)$

= $frac5x^2 + x + 6)2x(x + 3)$

c) $MTC = 5x(x – 5)$

$frac3x + 5x^2 – 5x + frac25 – x25 – 5x$

= $frac3x + 5x(x – 5) + frac25 – x-5(x – 5)$

= $frac5(3x + 5)5x(x – 5) + frac(-x)25 – x-5(x – 5)$

= $frac15x + 25 – 25x + x^25x(x – 5)$

= $fracx^2 – 10x + 255x(x – 5)$

= $frac(x – 5)^25x(x – 5) = fracx – 5 5x$

d) $MTC = 1 – x^2$

$x^2 + fracx^4 + 11 – x^2 + 1$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + 1 + x^2$

= $fracx^4 + 11 – x^2 + frac(1 + x^2)(1 – x^2)1 – x^2 $

= $fracx^4 + 1 + 1 – x^41 – x^2 $

= $frac21 – x^2 $

e) $MTC = (x^3 – 1) = (x – 1)(x^2 + x + 1)$

$frac4x^2 – 3x + 17x^3 – 1$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac2x – 1x^2 + x + 1$ + $frac61 – x$

= $frac4x^2 – 3x + 17(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(x – 1)(2x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$ + $frac(-6)(x^2 + x + 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac4x^2 – 3x + 17 + 2x^2 – 2x – x+ 1 -6x^2 – 6x – 6(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12x + 12(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x – 1)(x – 1)(x^2 + x + 1)$

= $frac-12(x^2 + x + 1)$

2. Giải bài 26 trang 47 sgk Tân oán 8 tập 1

Một đội vật dụng xúc bên trên công trường con đường Hồ Chí Minh thừa nhận nhiệm vụ xúc 11 600$m^3$ đất. Giai đoạn đầu còn các trở ngại nên đồ vật thao tác làm việc với năng suất vừa đủ x $m^3$/ngày cùng team đào được 5000$m^3$. Sau đó công việc bất biến rộng, năng suất tăng 25$m^3$/ngày.

*

a) Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc $5000 m^3$ trước tiên.

– Thời gian có tác dụng nốt câu hỏi sót lại.

– Thời gian thao tác làm việc để hoàn thành quá trình.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Toán Khối D Năm 2009 Của Bộ Giáo Dục, Đáp Án Đề Thi Đh Khối D 2009

b) Tính thời hạn thao tác để dứt các bước cùng với $x = 250 m^3$ /ngày

Bài giải:

a) – Thời gian xúc $5000 m^3$ trước tiên là $frac5000x$ (ngày)

Phần câu hỏi còn sót lại là: $11600 – 5000 = 6600 (m^3)$

Năng xuất thao tác ở chỗ Việc còn lại : $x + 25 m^3$ /ngày

– Thời gian làm cho phần câu hỏi còn lại: $frac6600x + 25$ (ngày)

– Thời gian thao tác làm việc nhằm kết thúc công việc

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000(x + 25) + 6600xx(x + 25)$

$ = frac116000x + 125000x(x + 25)$

b) Nếu năng suất là $x = 250 m^3$/ngày thì thời hạn kết thúc công việc là:

$frac5000x$ + $frac6600x + 25$ = $frac5000250$ + $frac6600250 + 25$

$ = trăng tròn + 24 = 44 (ngày)$

3. Giải bài bác 27 trang 48 sgk Tân oán 8 tập 1

Đố: Rút gọn gàng rồi tính giá trị biểu thức sau:

$Q = fracx^25x + 25$ + $frac2(x – 5)x$ + $frac50 5xx(x + 5)$ tại x = -4

Nếu coi tử số cơ mà em tối giản là ngày với mẫu mã số là mon thì kia đó là đợt nghỉ lễ trên nhân loại. Đố em biết đó là ngày gì?

Bài giải:

Ta có:

$MTC = 5x(x + 5)$

$Q = fracx^25x + 25 + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^25(x + 5) + frac2(x – 5)x + frac50 5xx(x + 5)$

= $fracx^35x(x + 5) + frac10(x – 5)(x + 5).x5x(x + 5)$ + $frac5(50 5x)5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10(x^2 – 25) + 250 + 25x5x(x + 5)$

= $fracx^3 + 10x^2 + 25x5x(x + 5)$ = $fracx(x^2 + 10x + 255x(x + 5)$

= $fracx(x + 5)^25x(x + 5)$ = $fracx + 55$

Tại $x = -4$, ta tất cả $Q = frac-4 + 55 = frac15$

Tử số là 1 trong những, chủng loại số là 5, sẽ là ngày 01/05, Ngày Quốc tế lao động.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm cho bài bác xuất sắc thuộc giải bài xích tập sgk tân oán lớp 8 với giải bài bác 25 26 27 trang 47 48 sgk tân oán 8 tập 1!