Phương trình:(sin f(x)=,m) cùng với m là một số trong những mang đến trước với ( sin alpha =m). Ta có:

(eginaligned và sin fleft( x ight)=sin alpha \ và Leftrightarrow left< eginaligned và fleft( x ight)=alpha +k2pi \ & fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 

a)

(eginaligned và sin(x+2)=dfrac13Leftrightarrow left< eginaligned & x+2=arcsin dfrac13+k2pi \ & x+2=pi -arcsin dfrac13+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=arcsin dfrac13-2+k2pi \ và x=pi -arcsin dfrac13-2+k2pi \ endaligned ight.,,(kinmathbb Z) \ endaligned )

b)

(eginaligned & sin 3x=1 \ và Leftrightarrow 3x=dfracpi 2+k2pi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 6+dfrac2kpi 3,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(eginaligned & sin left( dfrac2x3-dfracpi 3 ight)=0 \ và Leftrightarrow dfrac2x3-dfracpi 3=kpi \ & Leftrightarrow x=dfracpi 2+kdfrac3pi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned và sin (2x+20^o)=frac-sqrt32 \ và Leftrightarrow sin (2x+20^o)=sin (-60^o) \ & Leftrightarrow left< eginaligned & 2x+20^o=-60^o+k360^o \ và 2x+20^o=180^o-(-60^o)+k360^o \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=-40^o+k180^o \ và x=110^o+k180^o \ endaligned ight.(kin mathbbZ) \ endaligned )
Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 11 trang 28

*

Tsi khảo lời giải các bài tập Bài 2: Pmùi hương trình lượng giác cơ bản khác • Giải bài 1 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương thơm trình... • Giải bài bác 2 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Với đều cực hiếm nào... • Giải bài bác 3 trang 28 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải phương thơm... • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các pmùi hương trình... • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Với phần lớn quý giá như thế nào... • Giải bài xích 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 11 theo chương •Chương thơm 1: Hàm số lượng giác và pmùi hương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng vào mặt phẳng - Hình học tập 11 •Cmùi hương 2: Tổ thích hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương thơm 2: Đường trực tiếp và phương diện phẳng vào không khí. Quan hệ song tuy vậy - Hình học tập 11 •Cmùi hương 3: Dãy số - Cấp số cùng cùng cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Cmùi hương 3: Vectơ trong không khí. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: Giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Cmùi hương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11


Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 6 Ba Điểm Thẳng Hàng, Giải Toán 6 Bài 2: Ba Điểm Thẳng Hàng

Bài trước Bài sau