... xỏc nh dng toỏn T nhng thn li , khụ khn v yờu cu thc tin ging dy Tụi chn ti vận dụng bất đẳng thức côsi để tra cứu cực trị B.PHM VI V MC CH CA TI Phm vi ca ti: =============================================== ... ( ) Vậy Min A 17 = ( a + b ) x = ab B phơng pháp 2: Để search rất biểu thức ta kiếm tìm cực trị bình phơng biểu thức Bài toán thù 18 : Tìm GTLN biểu thức : A 18 = 3x + 3x Giải: ĐKXĐ x 3 Ta có: A 18 = ... nhì thức Hai biểu thức rước tất cả tổng không thay đổi (bởi 2) Vì ta bình phơng nhị vế biểu thức A 18 xuất hạng tử nhị lần tích nhì thức Đến ta vận dụng BĐT Côđê mê : ab a + b Bài toán thù 19: Tìm GTLN biểu thức...Quý khách hàng sẽ xem: Áp dụng bất đẳng thức côham nhằm tìm kiếm cực trị


Bạn đang xem: Áp dụng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị

*

*

*

... tin ging dy tụi thy hc sinh giỏi b tc , lỳng tỳng v cỏch xỏc nh dng toỏn T nhng thn li , khụ khn v yờu cu thc tin ging dy Tụi chn ti vận
dụng bất đẳng thức c si mê nhằm search rất trị B.PHM VI V MC CH ... ( ) Vậy Min A 17 = ( a + b ) x = ab B phơng pháp 2: Để tìm cực biểu thức ta tìm cực trị bình phơng biểu thức Bài toán thù 18 : Tìm GTLN biểu thức : A 18 = 3x + 3x Giải: ĐKXĐ x 3 Ta có: A 18 = ... nhì thức Hai biểu thức lấy có tổng ko thay đổi (bằng 2) Vì ta bình phơng nhì vế biểu thức A 18 xuất hạng tử nhì lần tích nhì thức Đến ta vận dụng BĐT C mê mệt : ab a + b Bài toán 19: Tìm GTLN biểu thức...
*

... quý hiếm nhỏ tuổi chúng II Một số ví dụ 1 .Sử
dụng bất đẳng thức cômê say minh chứng bất đẳng khác lấy ví dụ 1: Chứng minc (a+b)(a+c)(b+c) 8abc (a,b,c > 0) áp dụng bất đẳng thức côsi đến hai số a,b> Ta có: a ... (áp dụng bất đẳng thức côđắm say đến số abm , kbc , alc alm , kbm , klc ) Ta lại có: abm + klc + abc 3 a b c klm (áp dụng bất đẳng thức côđê mê mang lại số abm,klc,abc) Và: alm + kbm + klc 3 abchồng l m (áp dụng ... abm,klc,abc) Và: alm + kbm + klc 3 abck l m (áp dụng bất đẳng thức côham mê đến số abm,klc,abc) Từ ta tất cả điều bắt buộc chứng tỏ -2- Sử dụng bất đẳng thức côham mê search quý hiếm lớn nhất,nhỏ tuổi lấy ví dụ như 3: Tìm giá bán...


Xem thêm: Mặt Cầu Nội Tiếp Tứ Diện Đều Abcd Có Cạnh A, Mặt Cầu Nội Tiếp Tứ Diện Đều

*