Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xóm hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học từ bỏ nhiênHoạt cồn những hiểu biết, phía nghiệpHoạt động tận hưởng sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Infintesimal calculus


Cho phương trình : 3cosx + cos2x - cos3x + 1 = 2sinx.sin2x . call (alpha) là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng chừng ( 0;2(pi) ) của phương thơm trình . Tính (sinleft(alpha-fracpi4 ight)) .


*

(3cosx+2cos^2x-1-left(4cos^3x-3cosx ight)+1=4cosx.sin^2x)

(Leftrightarrow6cosx+2cos^2x-4cos^3x=4cosxleft(1-cos^2x ight))

(Leftrightarrow3cosx+cos^2x-2cos^3x=2cosx-2cos^3x)

(Leftrightarrow cos^2x+cosx=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+kpi\x=pi+k2piendmatrix ight.)

(Rightarrow) Nghiệm lớn số 1 trên (left(0;2pi ight)) là (alpha=frac3pi2)

(sinleft(frac3pi2-fracpi4 ight)=-fracsqrt22)


Đúng 1
Bình luận (0)
Các thắc mắc tựa như

Tính tổng S những nghiệm của phương thơm trình (left(2cos2x+5 ight)left(sin^4x-cos^4x ight)+3=0) trong khoảng (left(0;2pi ight)) 


Lớp 11 Toán Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương thơm t...
0
0
*

1) tra cứu nghiệm của pmùi hương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong tầm (left(0;fracpi2 ight))

2) tìm toàn bộ những nghiệm của pmùi hương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x thuộc (left(-pi;pi ight))

3) kiếm tìm tất cả những nghiệm của pmùi hương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) nằm trong (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)

4) tìm tất cả những nghiệm của pmùi hương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 thuộc (left(0;pi ight))


Lớp 11 Toán thù Bài 4: Ôn tập cmùi hương Hàm số lượng giác và pmùi hương t...
2
0

Cho pmùi hương trình (1-Sinx)(Cos2x + 3mSinx+Sinx-1)=(mCos^2x) (m là tsay đắm số). Tìm các quý giá thực của m nhằm phương trình tất cả 6 nghiệm không giống nhau nằm trong khoảng (left(-dfracPi2;2Pi ight))


Lớp 11 Tân oán Bài 4: Ôn tập cmùi hương Hàm số lượng giác với phương t...
1
0

1) tìm tất cả những nghiệm của pmùi hương trình:(sin3x-frac2sqrt3sin^2x=2sinx.cos2x) thuộc đoạn (left<0;2pi ight>)

2) search nghiệm của phương trình: (sin^2x+sin^22x+sin^23x=frac32) trong vòng (left(frac-pi2;fracpi2 ight))

3) search nghiệm của phương trình: (sin2x+sinx-frac12sinx-frac12sinx=2cot2x) trong vòng (0;(pi))

4) pmùi hương trình cos22x+3cos18x+3cos14x+cos10x=0 có bao nhiêu nghiệm ở trong khoảng (0;(fracpi2))


Lớp 11 Tân oán Bài 4: Ôn tập chương thơm Hàm số lượng giác và phương thơm t...
3
0

Có bao nhiêu cực hiếm nguyên ổn của ttê mê số m nhằm phương thơm trình : cos3x-cos2x+mcosx=1 tất cả đúng 7 bảy nghiệm khác nhau trực thuộc khoảng chừng (left(-fracpi2;2pi ight)) ?


Lớp 11 Toán Bài 4: Ôn tập cmùi hương Hàm con số giác và phương thơm t...
1
0

Số nghiệm của phương thơm trình : (sinleft(2x+frac9pi2 ight)-3cosleft(x-frac15pi2 ight)=1+2sinx) cùng với (xinleft<0;2pi ight>) là ?


Lớp 11 Toán Bài 4: Ôn tập cmùi hương Hàm số lượng giác với pmùi hương t...
1
0

1, đến phương trình (sin2x-left(2m+sqrt2 ight)left(sinx+cosx ight)+2msqrt2+1=0) tìm kiếm những quý giá m nhằm pmùi hương trình có đúng 2 nghiệm (xinleft(0;dfrac5Pi4 ight))

2,tìm tất cả các cực hiếm thực của tđắm đuối số m để phương trình (cos2x+left(2m+1 ight)sinx-m-1=0) tất cả đúng 2 nghiệm ở trong khoảng (left(dfracPi2;dfrac3Pi2 ight))

3, mang lại pmùi hương trình (cos^2x-2mcosx+6m-9=0) kiếm tìm các quý hiếm m để pmùi hương trình gồm nghiệm thuộc khoảng (left(-dfracPi2;dfracPi2 ight))

 


Lớp 11 Toán Bài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
0


Xem thêm: 30 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Hsg Toán Lớp 5 Nâng Cao, 250 Bài Toán Chọn Lọc Lớp 5

0

1. Tập quý giá của hs: y = sin2x + cos2x là?

2. Giải pt: (fraccosx-2sinx.cosx2cos^2x+sinx-1=sqrt3)

3. Tìm GTLN với GTNN của hs: (y=fracsinx+2cosx+32+cosx)

4. Tập cực hiếm của: (y=sqrt3cosfracx2-sinfracx2)

5. Giải pt: (sqrt3left(sin2x+cos7x ight)=sin7x-cos2x)

6. Giải pt: (cos5x.cosx=cos4x.cos2x+3cos^2x+1)

7. Đồ thị hs: (y=sinleft(x+fracpi4 ight)) trải qua điểm làm sao sau đây? (a.Mleft(fracpi4;0 ight)) (b.Mleft(fracpi2;1 ight)) (c.Mleft(frac-pi4;0 ight)) d. M(1;1)

8. Nghiệm của pt: (2sin^2x-3sinx+1=0) thỏa đk: (0le xlefracpi2) là:

9. Cho pt: m(sinx+cosx)+sinx.cosx+1=0. Tìm m để pt gồm đúng 1 nghiệm thuộc: (left)

10. Giải pt: (sqrt3cos5x-sin5x=2cos3x)

11. Tập cực hiếm của hs: y = cos2x + 4sinx - 2 là?

12. Pt: (2cos^2x+5sinx=4) bao gồm nghiệm âm lớn số 1 =?

13. Tổng tất cả các nghiệm của pt: cos5x + cos2x + 2sin3x.sin2x = 0 trên đoạn: (left<0;2pi ight>) là?

14. Tìm m nhằm pt: cos2x - (2m - 1)cosx - m + 1 = 0 có đúng 2 nghiệm thuộc: (left) là?

15. Đồ thị hs: y = tanx - 2 đi qua? a. O(0;0) b.M(left(fracpi4;-1 ight)) c. (Nleft(1;fracpi4 ight)) d. (Pleft(frac-pi4;1 ight))